สมอฃ

เป็นเพียงความเชื่อที่เกือบจะเลือนหายไป เพราะความเป็นจริงแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อย คุณแม่สมัยใหม่กลับค้นพบว่า กระจกเป็นของเล่นชิ้นโปรดของลูกและช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดี

สำหรับเด็กเล็กประเทศแคนาดา ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกระจกกับการเล่นของเด็ก กล่าวว่า กระจกเป็นของเล่นที่ไม่แพง และให้ความสนุกสำหรับเด็กเล็ก โดยปกติแล้วเด็กจะให้ความสนใจกับรูปทรงต่างๆ บนใบหน้า และการที่เด็กได้มองกระจก ถือว่าเป็นของเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารกลับมาสู่เขาได้ เมื่อเด็กมีการเคลื่อนไหว เงาในกระจกก็เคลื่อนไหวตามไปด้วย เหมือนเด็กมีเพื่อนเล่นอยู่ด้วยอีกคน

ปกติแล้วเด็กวัย 4 – 6 เดือนพัฒนาการด้านการมองเห็นจะเริ่มชัดเจนเกือบๆ เท่าผู้ใหญ่แล้ว เด็กวัยนี้จึงเริ่มสนใจ จ้องมองสิ่งแวดล้อมด้านข้าง การให้ลูกส่องกระจกในช่วงวัยดังกล่าว จึงช่วยพัฒนาสมอง โดยขณะที่ลูกจ้องมองและสัมผัสสิ่งต่างๆ ในกระจก สมองจะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นใยของเซลล์ประสาทที่มีการแตกแขนงอย่างมากมาย ทำให้เกิดการรับรู้ ตอบสนองต่อสิ่งเคลื่อนไหวและมองเห็นในกระจก ครั้งแรกลูกอาจจะตกใจ ครั้งต่อๆ ไปลูกจะชอบใจ และหากทำซ้ำๆ จะช่วยให้ลูกจดจำตัวเองได้ผ่านกระจก

 

Photo credit: peoplegogy.com

บทความที่เกี่ยวข้อง