nom

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจไม่ทราบมาก่อนว่า ส่วนผสมของน้ำมันปาล์มในนมผง มีผลทำให้การดูดซึมแคลเซียมจากนมได้ต่ำ ดังนั้นจึงชวนมาทำความเข้าใจและเลือกนมให้ลูกได้อย่างถูกต้อง

ช่วงวัยขวบปีแรก เป็นช่วงที่ลูกสะสมสารอาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายและกระดูกมากที่สุด ดังนั้นลูกจึงควรได้รับสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูกและการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ซึ่งอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกช่วงวัยนี้คือนมแม่ ที่อุดมด้วยสารอาหารมากมายและร่างกายลูกก็สามารถดูดซึมแคลเซียมเพื่อนำไปใช้สร้างกระดูกได้ดี แต่ในกรณีที่ต้องให้นมผงแทนนมแม่ คุณแม่ต้องใส่ใจเลือกสรรนมผงอย่างพิถีพิถัน เพราะแม้ว่าแต่ละยี่ห้อจะมีส่วนผสมของสารอาหารพัฒนาสมองหรือสารอาหารที่ใกล้เคียงนมแม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกน้อยจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนนมแม่เสมอไป เพราะในส่วนผสมบางอย่างอาจทำให้ร่างกายลูกดูดซึมสารอาหารเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มในนมผงนั่นเอง

มีการศึกษาพบว่าการใส่น้ำมันปาล์มในนมผสมบางครั้ง เพียงเพื่อให้นมชนิดนั้นมีปริมาณกรดไขมันปาล์มมิติกเท่ากับนมแม่ แต่ผลที่ได้กลับไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ลูกดูดซึมแคลเซียมได้น้อย และทำให้ความหนาแน่นของกระดูกน้อยลง นอกจากนี้ยังเคยมีงานวิจัยที่ทดลองกับเด็ก 3 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเด็กที่กินนมแม่ กลุ่ม2 เด็กที่กินนมผสมที่ไม่ใส่น้ำมันปาล์ม และกลุ่ม3 เด็กที่กินนมผสมใส่น้ำมันปาล์ม ผลปรากฏว่า เด็กที่กินนมแม่กับนมผงที่ไม่ใส่น้ำมันปาล์ม มีปริมาณแคลเซียมที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ใกล้เคียงกัน ส่วนกลุ่มเด็กกินนมผสมที่มีน้ำมันปาล์มจะมีปริมาณแคลเซียมที่ดูดซึมได้ต่ำกว่าถึง 35% ที่สำคัญคือ มีโครงสร้างของกระดูกที่ไม่แข็งแรงเท่าเด็ก 2 กลุ่มแรกอีกด้วย

ดังนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตและใส่ใจสักนิดก่อนคิดที่จะซื้อนมให้ลูก โดยควรพิจารณาเลือกนมผสมที่ไม่ใช่เพียงแค่มีสารอาหารพัฒนาสมองหรือมีสารอาหารใกล้เคียงนมแม่เท่านั้น แต่ควรพิถีพิถันอ่านฉลากและเลือกนมที่มีสารอาหารหลักครบถ้วนต่อการพัฒนาสมอง การเจริญเติบโต การเรียนรู้ และพัฒนาการทุกด้านของลูกน้อย ตลอดจนไม่มีส่วนประกอบที่ขัดขวางการเสริมสร้างกระดูกและฟัน เพื่อให้ลูกได้รับแคลเซียมและสารอาหารที่มีคุณค่าได้ครบถ้วนอย่างแท้จริง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Spread the love