โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก – เมื่อปี 2556 องค์การอนามัยโลกได้เผยว่า การกินนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วนในเด็กได้ถึงร้อยละ 24 หมายความว่า ถ้าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่และโตขึ้นเป็นโรคอ้วน 100 คน ถ้าเปลี่ยนเด็กกลุ่มนี้มากินนมแม่ เมื่อโตขึ้นจะเป็นโรคอ้วนเพียง 76 คน

1.เด็กที่ดูดนมแม่จะดูดตามความต้องการของร่างกายเด็กเอง

                ในแต่ละมื้อ เมื่ออิ่มลูกจะเลิกดูดเอง ต่างจากเด็กที่กินนมผสมซึ่งผู้ใหญ่มักบังคับให้กินนมให้หมดขวด ทำให้พลังงาน และสารอาหารเกินต้องการและเมื่อเริ่มอาหารตามวัย เมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป เด็กที่กินนมแม่จะเริ่มมีการควบคุมตนเองในเรื่องการกินอาหารได้ดีกว่า โดยจะสามารถควบคุมปริมาณอาหารบริโภคเองโดยการลดปริมาณนมลง

2.เด็กที่กินนมแม่น้ำหนักจะขึ้นช้ากว่าเด็กที่กินนมผสม

                น้ำหนักที่ขึ้นช้าในวัยทารกมีความสัมพันธ์กับการไม่เป็นโรคอ้วนเมื่อโตขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากมีสารในนมแม่ ที่ช่วยตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีกว่านมผง ทำให้มีการสะสมไขมันน้อยกว่า

3. น้ำนมแม่มีพลังงานและโปรตีนต่ำกว่านมผสม

                การกินนมของทารกในปริมาณที่เท่าๆกัน เด็กกินนมแม่ จะไม่มีการสะสมพลังงานที่เหลือเป็นไขมัน ต่างจากเด็กที่กินนมผสม ที่จะมีการสะสมของไขมัน จากปริมาณที่ได้รับเกินต้องการทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายกว่าเด็กที่กินนมแม่จะสะสมไขมันได้น้อยกว่า

4.เด็กที่กินนมแม่และนมผสมมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินแต่งต่างกัน

                ทารกที่กินนมผสมจะมีระดับอินซูลินในเลือดหลังอาหารสูงกว่าเด็กที่กินนมแม่ เนื่องจากได้พลังงานมากกว่าทารกที่กินนมแม่เทียบเท่ากับการกินขนมหวานเพิ่มโดยไม่จำเป็น พลังงานส่วนเกินนี้ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินไปเปลี่ยนให้เป็นเซลล์ไขมันเก็บสะสมไว้ มีผลต่อการพัฒนาเซลล์ไขมันในระยะทารก

5. พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้

                ที่กินนมแม่เมื่อโตขึ้น พบว่า สามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายกว่า โดยพาะพวกผักผลไม้ เพราะรสชาติของนมแม่มีการเปลี่นแปลงตามอาหารที่แม่กิน ทำให้เด็กปรับตัวกับอาหารสชาติต่างๆได้ดีกว่า

ประโยชน์จากการกินนมแม่นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างการเจริญเติบโตทางสมอง ป้องกันโรคต่างๆ ให้ลูกได้นานาชนิด รวมไปถึงโรคอ้วนด้วย และแน่นอนว่าการสร้างเด็กที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต้องเริ่มต้นจาก “นมแม่” เท่านั้น

บทความแนะนำ :

“โรคท้องเดินเรื้อรัง” อันตรายที่เกิดกับลูกน้อย
“เลือดกำเดาไหล” แบบไหนอันตรายกับลูกน้อย!!
โรคเท้าปุก (Clubfoot) ความผิดปกติของเด็กทารกตั้งแต่อยู่ในท้อง
“โรคตาในลูกน้อย” ที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม…

ขอบคุณข้อมูลจาก :  หนังสือนมแม่แน่ที่สุด โดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ สสส.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Spread the love