9744

เมื่อลูกโดนน้ำร้อนหรือของร้อนลวก คุณแม่ต้องรีบปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยไม่ควรใส่ ยาสีฟัน น้ำปลา หรือตัวยาใดๆ ลงบนแผล เพราะอาจทำให้แผลอักเสบติดเชื้อได้ค่ะ

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก คือ การที่ผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังถูกทำลาย ส่วนมากเกิดจากอุบัติเหตุ ความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความรุนแรงของแผลขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสัมผัสความร้อน อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ แบ่งเป็น 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับความลึก และความกว้างของแผล

ระดับที่ 1 เป็นการไหม้บริเวณผิวหนังด้านนอก ชั้นหนังกำพร้า มีอาการเจ็บปวด ผิวหนังแดง แห้ง ไม่มีตุ่มพุพอง โดยปกติจะหายเร็ว และไม่เกิดแผลเป็น

ระดับที่ 2 เป็นการไหม้ถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบางส่วน หรือชั้นหนังแท้ มีลักษณะผิวเปียกชื้น แดง กดแล้วซีด มีตุ่มพุพอง ถ้าไม่ติดเชื้อแทรกซ้อนจะหายภายใน 2-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความลึกของแผล

ระดับที่ 3 เป็นการไหม้ลึกถึงชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังทั้งหมด ผิวไหม้เกรียม หดตึง ไม่มีความรู้สึก มักจะไม่หายเอง มีแนวโน้มติดเชื้อสูง ถ้ารักษาไม่ถูกวิธี

การดูแลหลังการรักษา

1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นผง หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ระคายเคือง ห้ามสัมผัสสัตว์ทุกชนิด อาจติดเชื้อได้

2.รับประทานอาหารโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ เพื่อการสร้างเนื้อเยื่อ ให้บาดแผลสมานเร็วขึ้น

3.ไม่ควรเจาะตุ่มพุพอง ทำความสะอาดแผลไหม้ด้วยน้ำเกลือล้างแผล

4.หมั่นทายา และทานยาตามคุณหมอสั่ง ทำแผลทุก 24-48 ชั่วโมง และเปลี่ยนผ้าพันแผล

การป้องกัน

อุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวัน ควรระมัดระวังและไม่ประมาทขณะใช้ของร้อนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านที่มีเด็กเล็กควรระมักระวัง ไม่วางวัสดุที่มีความร้อนไว้ใกล้มือเด็ก เพราะเด็กอาจเอื้อมถึงได้

 

Photo credit: thainannyclub.com