1121114

การนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของลูกน้อย ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับเจ้าตัวเล็กการพักผ่อนที่เพียงพอและมีคุณภาพยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมองที่ดีอีกด้วยค่ะ

เด็กในวัยต่างๆ จะมีความต้องการในการนอนหลับไม่เท่ากัน เช่นเด็กแรกเกิด จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันไปกับการนอนจะลืมตาขึ้นมาเมื่อหิว หรือร้องเมื่อผ้าอ้อมของหนูเลอะเทอะเท่านั้น เด็กที่ได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอในช่วงวัยแรกเกิดถึงวัยก่อนเข้าเรียน มีสมาธิสั้นกว่าเด็กที่นอนพักผ่อนเพียงพอ และจากการศึกษาเดียวกันยืนยันว่า เด็กที่พักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพยังมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีกว่าอีกกลุ่มอย่างชัดเจน

เราสามารถสังเกตภาวะนี้ได้ง่ายๆ จากการกรน เพราะเป็นอาการอย่างหนึ่งของการอุดกั้นทางเดินหายใจ  ซึ่งอาการกรนดังกล่าวจะเกิดในเพียงบางท่าของการนอน ไม่ยาวนานมากพอที่จะส่งผลให้หยุดหายใจ การสังเกตว่า การนอนกรนดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นได้หรือไม่  ลักษณะของการนอนกรนที่บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นร่วมด้วย ได้แก่

  1. อาการกรนเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง หรือทุกครั้งของการนอน
  2. กรนยาวนานกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่นอนหลับ
  3. กรนเสียงดังมาก
  4. มีอาการเหมือนหายใจขัด หรือต้องสะดุ้งตื่นระหว่างการนอนที่กรน
  5. ชอบนอนหายใจทางปาก
  6. ปลุกให้ตื่นนอนได้ยาก
  7. ปวดหัวในตอนเช้าหลังตื่นนอน แม้จะเข้านอนแต่หัวค่ำ
  8. มีภาวะง่วงหลับมากในตอนกลางวัน หรือในห้องเรียน
  9. อาการเหม่อลอย ไม่มีสมาธิ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้า
  10. การเจริญเติบโตหยุดชะงัก

 

Photo credit: mothersdigest.in.th