sleep2

สำหรับการนอนนั้นจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับการเรียนรู้หลายด้าน เด็กจะประมวลผล และเกิดการกระตุ้นของประสาทสัมผัสและเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่ ในขณะที่เขาหลับ การนอนมีส่วนสำคัญในการประมวลผลความจำจากกิจกรรมที่เด็กทำในขณะตื่น

ทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์แล้วว่า สมองทำงานแม้ยามหลับ

การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าสมองยังทำงานขณะหลับคือการทำ PET scan (Positron Emission Tomography) หรือ fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) แสดงให้เห็นถึงส่วนของสมองที่ยังทำงานในกระบวนการสร้างความทรงจำแม้ขณะเด็ก “หลับ”

การนอน  สามารถสร้างการประมวลผลสมองลูก?

การนอนเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างความทรงจำระยะยาว

1. เด็กจะรับรู้ผ่าน 5 ประสาทสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้นและสัมผัสทางกาย

2. ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะถูกส่งไปยังสมองส่วนการรับรู้ มองเห็น ขยายมิติภาพที่มองเห็น ไปบันทึกเก็บไว้เป็นความจำ

3. หากเด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบสื่อสารกับสิ่งกระตุ้นนั้นซ้ำๆ ก็จะจำเป็นประสบการณ์จนเกิดความคุ้นเคย

4. เมื่อรับรู้ จดจำได้ เวลาเด็กได้รับการกระตุ้นเหล่านั้นอีกก็จะสามารถเข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ค่ะ

ขณะเด็กหลับ จะเกิด กระบวนการประมวลผลความจำของสมอง” จากข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่า การนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมีคุณค่าอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การนอนถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสมองในเด็ก

การนอนหลับของลูกน้อยในช่วงแรกเกิด อาจมีส่วนช่วยเรื่อง การเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน

การนอนหลับส่งเสริมการเติบโตที่สมบูรณ์ของระบบประสาท

การนอนหลับมีบทบาทต่อการประมวลผลความจำ การเรียนรู้ จากสิ่งที่ทำในขณะตื่น

แม้ในขณะนอนหลับลูกน้อยก็ยังสามารถรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นรอบๆตัวได้

 

บทความแนะนำ :

ทำไม? ควรให้ลูก นอนก่อน 3 ทุ่ม !
ทำไมให้ลูกนอนเปล นอนเปลดีหรือไม่?
สำหรับลูกน้อยต้อง นอนคว่ำหรือนอนหงาย?
5 เทคนิค ฝึกให้ลูกนอนหลับตลอดคืน!

ขอบคุณข้อมูลจาก : mthai