200

เสียงร้องระงมของนักเรียนชั้นอนุบาลในวันแรกของการเปิดเทอม นับเป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยง มีความหนักใจ กับการหาทางให้เด็กน้อยที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของผู้ปกครอง สามารถปรับตัว และไปโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

          กรมอนามัยจึงได้แนะนำการเตรียมตัวในการช่วยเหลือตนเอง ให้บุตรหลานที่ต้องไปโรงเรียนเป็นครั้งแรก ให้อยากไปโรงเรียน โดยมีผู้ปกครอง เป็นผู้ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือ

          เริ่มจากการฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนเข้าเรียน เช่น การกิน การขับถ่าย การใช้ห้องน้ำ หรือการบอกความต้องการได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาตื่นนอน ให้นอนเร็วแล้วตื่นเช้า โดยไม่ควรให้เด็กนอนหลัง 20.00 น. และนอนให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน

          ก่อนเปิดเทอม พ่อแม่ควรพาเด็กไปทำความคุ้นเคยกับศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนสักระยะหนึ่ง เพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณครู ลดความวิตกกังวลของเด็กที่ต้องแยกจากพ่อแม่ พาไปเล่นกับเด็กอื่นๆ เพื่อหัดเข้าสังคม หากิจกรรมที่มีบรรยากาศคล้ายกับห้องเรียนให้ลูกเล่น และเมื่อไปผู้ปกครองไปส่งลูกที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนแล้ว ต้องรีบกลับ ไม่นั่งเฝ้า และไม่แอบมองลูก ทั้งนี้ ก่อนกลับควรกอดลูกเพื่อสร้างความมั่นใจ และนัดเวลามารับกลับให้ตรงต่อเวลา เพื่อให้เด็กเชื่อมั่นว่า เมื่อถึงเวลาจะได้กลับบ้าน

          ทั้งนี้ การเลือกศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนให้ลูก เป็นอีกสิ่งสำคัญที่พ่อ แม่ต้องศึกษารายละเอียดเรื่องระบบการบริหารจัดการ การดูแล แผนการสอนหรือหลักสูตร สัดส่วนจำนวนคุณครูหรือผู้ดูแลต่อเด็ก องค์ประกอบด้านสถานที่ ความปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็กที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีมาตรฐานสถานดูแลเด็กปฐมวัย และอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อ แม่ต้องเตรียมใจ เมื่อเด็กต้องอยู่รวมกัน คือ ปัญหาสุขภาพ การติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนการป้องกันสุขภาพ ซึ่งการป้องกันตามคำแนะนำของกุมารแพทย์ คือ เด็กควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ อีสุกอีใส

          การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าวัยเรียน เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป เพราะเด็กกว่าที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้ต้องใช้เวลานาน แต่หากผู้ปกครองสร้างทักษะให้กับเด็ก กับการเรียนรู้อยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเอง จะทำให้สามารถใช้ชีวิตช่วงปฐมวัยได้อย่างมีความสุข

บทความแนะนำ :

เรียนเตรียมอนุบาล จำเป็นต่อลูกรักหรือไม่
9 ข้อ ความพร้อมของลูกน้อย ก่อนเข้าเนอร์สเซอรี่
10 วิธีช่วยประหยัดเวลา ในเช้าวันไปโรงเรียนของลูก

ขอบคุณข้อมูลจาก : สสส.