คำคมรักลูกนะ “ตอนนี้ลูกยังเด็ก ยังมีเวลาสอนและเอาใจใส่” 

kam100 (Large)

ตอนนี้ลูกยังเด็ก ยังมีเวลาสอนและเอาใจใส่ จงทำทุกวันให้มีค่า

เพราะเมื่อเค้าโตแล้ว ลูกอาจจะไม่ได้ติดเราเหมือนตอนนี้แล้วก็ได้…

#เพจรักลูกนะ