คำคมรักลูกนะ

วันหยุด คือวันของเรากับลูก
เมื่อก่อนตอนโสด “วันหยุด” ก็รู็สึกดีนะ
จะไปไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ วันหยุด
ขอแค่ได้อยู่กับครอบครัวและลูก
ก็มีความสุขที่สุดแล้ว…

 kom