คำคมรักลูกนะ

วิถีชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกว่าภรรยา ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม…

พื่อเป็นแม่คน เพื่อลูก เพื่อครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น

คำคมรักลูกนะ