คำคมรักลูกนะ

เพราะมีลูกนี่แหละ ชีวิตเลยมีเป้าหมายมากขึ้น…

#เพจรักลูกนะ

เครดิต พ่อโป๊ะ

คำคมรักลูกนะ