sl

การนอนอของลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพัฒนาการของทารก ในขณะที่ทารกนอนหลับนั้นจะมีหลายอย่างเกิดขึ้น และเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างที่เด็กทารกกำลังนอนหลับ เช่น การเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย หรือแม้กระทั่งการเตรียมตัว เพื่อเรียนรู้ในวันต่อมา การจดจำและการให้ความสนใจ มาดูกันว่าในแต่ละช่วงวัยลูกน้อยมีพัฒนาการการนอนอย่างไร

การหลับนอนของเด็กๆ แต่ละช่วงอายุ

อายุ 1 สัปดาห์ควรนอนได้ประมาณ 16.5 ชั่วโมง ( 4 งีบ)

อายุ 1 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 15.5 ชั่วโมง ( 3 งีบ)

อายุ 3 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 15 ชั่วโมง ( 3 งีบ)

อายุ 6 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 14.25 ชั่วโมง ( 2 งีบ)

อายุ 9 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 14 ชั่วโมง ( 2 งีบ)

อายุ 1 ปี ควรนอนได้ประมาณ 13.75 ชั่วโมง ( 2 งีบ)

อายุ 18 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 13.5 ชั่วโมง ( 1 งีบ)

อายุ 2 ปี ควรนอนได้ประมาณ 13 ชั่วโมง ( 1 งีบ)

อายุ 3 ปี ควรนอนได้ประมาณ 12 ชั่วโมง ( 1 งีบ)

อายุ 4 ปี ควรนอนได้ประมาณ 11.5 ชั่วโมง

อายุ 5-9 ปี ควรนอนได้ประมาณ 10-11 ชั่วโมง

อายุ 10-15 ปี ควรนอนได้ประมาณ 9-10 ชั่วโมง

 

Photo credit: women.thaiza.com