chi

โครงการตรวจประเมินพัฒนาการทางภาษาและสังคมสำหรับเด็ก

มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองผู้สนใจ พาบุตรหลานอายุ 18-30 เดือน เข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการทางด้านภาษาและสังคม ที่หน่วยพัฒนาการเด็ก ตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะคะ
ใครสนใจ ลองโทรสอบถามดูก่อนได้ค่ะ

ocs6u1w414UxGRPnMXI-o