• 180
    Shares

mod

 การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก คือความผิดปกติของการตั้งครรภ์เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเนื้อรก โดยเนื้อรกบวมและมีถุงน้ำเล็กๆจำนวนมากในเนื้อรก ดูคล้ายไข่ปลาหรือพวงองุ่น ในการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกร้อยละ 5 จะพบว่าทารกเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับถุงน้ำ แต่ทารกไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เพราะเป็นตัวอ่อนที่มีความผิดปกติ  โดยมากแล้วพบเฉพาะพวงถุงน้ำที่เกาะอยู่ตามรกเท่านั้น

1127-07

เช็คว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครรภ์ไข่ปลาอุกหรือไม่ จาก…

1. มีอาการแพ้ท้องมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับแม่ตั้งครรภ์ทั่วไป

2. ขณะตั้งครรภ์น้ำหนักลดมาก

3. มีความผิดปกติของเกลือแร่ในกระแสเลือดเป็นผลจากฮอร์โมน hCG ที่เนื้อรกสร้างมากเกินไป

4. ตรวจพบขนาดมดลูกโตเร็วกว่าอายุครรภ์ เนื่องเนื้อรกเติบโตเร็วกว่าปกติและบวมน้ำมาก

5. มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ในระหว่าง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ลักษณะของเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดจะมีสีดำคล้ายเลือดเก่า หรือมีก้อนเล็กๆคล้ายเม็ดสาคูปะปนออกมากับเลือด มากน้อยแตกต่างกันออกไป

6. มีอาการครรภ์เป็นพิษใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์(ปกติแล้วครรภ์เป็นพิษพบในไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์) อาการที่ตรวจพบคือ ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ ความดันโลหิตสูง ร่วมกับมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ

7. ตรวจพบไทรอยด์เป็นพิษ จากฮอร์โมน hCG ที่รกสร้างมากผิดปกติ

ทารกที่เจริญเติบโตมาพร้อมกับครรภ์ไข่ปลาอุก เกือบทั้งหมดจะผิดปกติ

ทางการแพทย์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุของการเกิดโรคครรภ์ไข่ปลาอุกเกิดจากอะไร ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสแรก ต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง หากไม่มั่นใจควรปรึกษาสูติแพทย์ทันที เพราะครรภ์ไข่ปลาอุก สามารถกลายเป็นมะเร็งได้ หากตรวจพบก่อนที่จะกลายเป็นเนื้อร้าย สามารถรักษาให้หายได้ การไปฝากครรภ์ตามนัดเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนต้องตระหนักนะคะ

 

บทความแนะนำ :

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด!
เตือนคุณแม่!! “เป็นหวัด” ตอนตั้งครรภ์ ลูกเสี่ยงเป็น “ออทิสติก”
8 เคล็ดลับ…ท้องนี้ ไม่มีเหวี่ยงวีน
15 เรื่องที่คุณแม่ท้องไม่อยากได้ยินให้เสียสุขภาพจิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : mamaexpert
  • 180
    Shares