hit tracker

ตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก ส่งผลต่อทั้งชีวิตลูกในอนาคต

 • 122
  Shares

 3
คุณแม่ท่านใดกำลังตั้งครรภ์​หรือกำลังวางแผนจะตั้งครรภ์แล้ว ช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆนั้นสำคัญมากต่ออนาคตลูกเพราะเป็นช่วงที่ทารกจะต้องพัฒนาอวัยวะต่างๆของเขา ซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่ให้ลูกน้อยเจริญเติบโตตามพัฒนาการเท่านั้น

สิ่งแรกเลยที่คุณแม่ควรตรวจสอบก็คือยืนยันการตั้งครรภ์จากคุณหมอ เพราะการที่ประจำเดือนหายไป อาจจะไม่ใช่การตั้งครรภ์ก็ได้ ซึ่งคุณแม่หลาย ๆ คนที่มีประจำเดือนคลาดเคลื่อน เครียด หรือได้รับยาบางตัว อาจส่งผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติได้

 เมื่อได้รับการตรวจครรภ์กับคุณหมอจนยืนยันว่าตั้งครรภ์แน่ เรื่องต่อไปนี้ยิ่งสำคัญค่ะ

1. เช็กการตั้งครรภ์เบื้องต้น

     ไม่ท้องนอกมดลูก ก่อนจะฝากครรภ์ได้คุณหมอจะต้องตรวจให้แน่ใจว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกเท่านั้น เพราะถ้าไม่ได้ตั้งครรภ์ในโพรงมดลูก หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีความอันตรายถึงชีวิตได้

      ตัวอ่อนของลูกแข็งแรงดีไหม การเติบโตของตัวอ่อนเกิดจากโครโมโซม หรือ DNA ที่เป็นตัวกำหนดส่วนต่าง ๆ เป็นรูปร่างหน้าตาเด็ก ถ้าโครโมโซมผิดปกติไปเยอะคำสั่งให้เจริญเติบโต ก็รวนตามไปด้วย หรือหากสร้างตามไม่ได้ก็จะไม่มีตัวเด็กเกิดขึ้น ถ้าเราวินิจฉัยตรงนี้ตั้งแต่แรกไม่ได้ ก็อาจทำให้เสียเวลาเปล่า เพราะสุดท้ายก็จะมีอาการแท้งตามมา

2. เช็กภาวะที่เป็นปัญหาต่อการเติบโตของลูก

ตรวจหาเนื้องอกรังไข่ หากตรวจพบเนื้องอกรังไข่ใน 3 เดือนแรก คุณหมอจะวางแผนให้ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ หรือควรผ่าตัดช่วงไหนเพื่อให้ปลอดภัย และไม่กระทบกับลูกในท้อง

       ภาวะถุงน้ำรังไข่ หากคุณแม่มีภาวะถุงน้ำรังไข่แล้วปล่อยไว้นานจนถึงช่วงคลอด ถุงน้ำนี้อาจไปบล็อกหรือขวางช่องคลอดไว้ ทำให้เด็กคลอดออกมาไม่ได้

       เช็กเนื้องอกมดลูก กรณีนี้มีความเสี่ยงจะแห้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้ ฉะนั้นหากตรวจเจอก่อนในช่วง 3 เดือนแรก ก็สามารถวางแผนได้ว่าต้องพัก หรือจำเป็นต้องให้ยาป้องกันไม่ได้เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด เพราะเนื้องอกอาจไปเบียดมดลูก ทำให้แห้งหรือเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดได้

        อัลตราซาวนด์ดูพัฒนาการลูกในครรภ์ ในช่วง 3 เดือนแรกคุณแม่สามารถเห็นพัฒนาการของลูกน้อยได้แล้วนะคะ เพราะเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์สมองเริ่มมีพัฒนาการตั้งแต่ช่วงแรกคือตอน 8 สัปดาห์ ส่วนเส้นใยประสาทมีการเชื่อมโยงได้แล้ว และสามารถเช็กได้ว่าโครงสร้างหลักของลูก เช่น กะโหลก แขน ขา กระดูกสันหลัง มีความพิการหรือไม่

 3. เช็กภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

        คัดกรองเบาหวานและธาลัสซีเมีย หากคุณแม่รีบมาฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ คุณหมอจะสามารถตรวจคัดกรองโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงตั้งครรภ์ เช่น เบาหวาน และภาวะเลือดจาง หรือธาลัสซีเมีย

เพราะหากไม่ได้ตรวจคัดกรองและให้การรักษา ตอนคลอดอาจเกิดอันตรายได้ คุณแม่อาจเสียเลือดมากจนช็อกหรือเสียชีวิตได้ การคัดกรองจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าลูกจะออกมาปลอดภัยแข็งแรง

 4. การได้รับวิตามินให้เพียงพอ

          ในช่วง 12 สัปดาห์แรก กรดโฟลิกนั้นเป็นสิ่งที่ลูกน้อยจำเป็นจะต้องได้รับเป็นอย่างยิ่ง การขาดกรดโฟลิกจะทำให้ลูกน้อยเกิดความพิการแต่กำเนิดได้เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ ดังนั้นคุณแม่ควรตรวจสอบการมีหรือขาดประะจำเดือนด้วย เพราะหากไม่ทราบว่ามีการตั้งครรภ์อาจทำให้ลูกเกิดความผิดปกติได้
ภาพจาก Momjunction

 • 122
  Shares

ตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก ส่งผลต่อทั้งชีวิตลูกในอนาคตจริง?

 • 122
  Shareskan

คุณแม่ท่านใดกำลังตั้งครรภ์ …more »


 • 122
  Shares