• 612
    Shares10

ศีรษะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของร่างกายเด็กเล็ก เพราะสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและเพิ่มขึ้นรวดเร็ว พัฒนาการของศีรษะจึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อและคุณแม่จะมองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะถ้าไม่เป็นไปตามวัย ก็อาจจะมีผลเสียต่อการพัฒนาการในด้านอื่นๆด้วย เช่น เรื่องความสูงหรืออาจซ่อนโรคต่างๆได้ เป็นต้น  เป็นต้น

ทำไมต้องวัดเส้นรอบศีรษะ

ปกติลูกจะได้รับการวัดเส้นรอบศีรษะเป็นประจำในช่วงแรก คือ ทุกครั้งที่มารับการตรวจสุขภาพตั้งแต่ช่วงแรกเกิด 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ก็จะได้รับการวัดเส้นรอบศีรษะด้วย เพื่อดูว่าสมองและกะโหลกศีรษะเติบโตไปตามปกติหรือไม่ ถ้ามีความผิดปกติของ กะโหลกศีรษะหรือกระดูกชิ้นต่าง ๆ ของกะโหลกติดกันเร็วเกินไป หรือลูกขาดสารอาหาร หรือสมอง ได้รับความกระทบกระเทือนในช่วงวัยขวบปีแรก สมองย่อมเจริญเติบโตไม่ดี กะโหลกศีรษะจะเล็กกว่าธรรมดา

เส้นรอบศีรษะควรเพิ่มขึ้นอย่างไร ?

ปกติพยาบาลจะวัดเพื่อประเมินการเจริญเติบโตในวันที่ไปพบแพทย์ ฉีดวัคซีน แต่คุณแม่สามารถวัดได้เอง โดยวัดส่วนกว้างที่สุดของศีรษะ คือ วัดผ่านบริเวณหน้าผาก หรือขอบบนของกระดูกเบ้าตาไปยังส่วนที่นูนที่สุดของท้ายทอย เส้นรอบศีรษะลูกรักควรเพิ่มขึ้นดังนี้

แรกเกิด เส้นรอบศีรษะควรเพิ่มขึ้น +_ 2 เซนติเมตร

6 เดือนแรก เส้นรอบศีรษะควรเพิ่มขึ้น 1.25เซนติเมตร/เดือน

7-12 เดือน  เส้นรอบศีรษะควรเพิ่มขึ้น  0.5เซนติเมตร/เดือน

1-2 ปี เส้นรอบศีรษะควรเพิ่มขึ้น 2เซนติเมตร

 

cr.pic : www.mamaexpert.com


  • 612
    Shares