• 2
    Shares

nom

นมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ทารกต้องการ แต่มีคุณแม่บางคนไม่สามารถให้นมลูกดื่มนมแม่ได้ตามตั้งใจ ทางเลือกสุดท้าย คือนมผง ที่คุณแม่จำเป็นต้องเลือก คำถามที่ตามมาคือ ควรเลือกซื้อ? ยี่ห้อไหนดี? ยี่ห้อไหนสารอาหารครบถ้วน?

ข้อควรรู้เรื่องนมผง

1. นมผงดัดแปลงสำหรับทารก

เป็นนมผงที่ดัดแปลงจากนมวัวหรือนมแพะให้มีส่วนประกอบของสารอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ให้ใกล้เคียงกับนมแม่ จึงเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี นมสูตรนี้สังเกตได้จากข้างภาชนะจะเขียนว่าสูตร 1 และ/หรือ นมผงดัดแปลงสำหรับทารกอายุ 0-1 ปี นมสูตรนี้ในทางการตลาด บริษัทนมจะผลิตออกมาวางจำหน่ายเป็น 2 ชนิด

1.1 ชนิดปกติ เป็นนมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่มีการปรับปรุงดัดแปลงสารอาหารพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทารกทุกชนิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex)

1.2 ชนิดพิเศษ มีการดัดแปลงหรือเติมสารอาหารมากกว่าชนิดปกติ เช่น มีการเติม Taurine, Nucleotides, DHA, ARA, Leutine, ใยอาหาร, จุลลินทรีย์สุขภาพ เป็นต้น ลงในนม เพื่อเลียนแบบให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากขึ้น แต่สารอาหารเหล่านี้ยังไม่มีการกำหนดหรือบังคับโดย Codex ว่าต้องให้เติมลงในนมผงเพราะหลักฐานงานวิจัยที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่มากเพียงพอที่จะสนับสนุนให้มีการบังคับให้เติมสารอาหารเหล่านี้ลงไป แต่ Codex จะกำหนดกรอบไว้กว้างๆว่าถ้าจะเติมสารอาหารเหล่านี้จะสามารถเติมได้ในปริมาณมากน้อยเท่าใด ในทางปฏิบัติคุณแม่จึงสามารถเลือกใช้นมผงชนิดปกติหรือชนิดพิเศษก็ได้

2.นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง

เป็นนมผงที่ดัดแปลงจากนมวัวหรือนมแพะ แต่ดัดแปลงไม่มากเท่ากับนมสูตร 1 ปริมาณสารอาหารที่มีในนมสูตรนี้จึงอยู่ระหว่างนมสูตร 1 กับนมวัวหรือแพะสด เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกและเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี นมสูตรนี้ข้างภาชนะจะเขียนไว้ว่าสูตร 2 และ/หรือ นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ซึ่งในทางการตลาด นมสูตรนี้ก็จะถูกผลิตเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดปกติ และ ชนิดพิเศษ ที่มีการเติมสารอาหารบางชนิดลงไปเพิ่มเติม เช่นเดียวกับนมสูตร 1 ราคานมสูตร 2 ชนิดพิเศษจึงแพงกว่านมสูตร 2 ชนิดปกติเช่นเดียวกัน การเลือกใช้ก็เช่นเดียวกัน สามารถเลือกนมชนิดไหนก็ได้ตามความพอใจ เหมาะสมและตามกำลังทรัพย์ที่มี

3.นมผงครบส่วน

เป็นนมผงที่ผลิตจากนมวัวหรือนมแพะสดมาทำให้เป็นผง เมื่อชงละลายในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างภาชนะ ก็จะได้นมที่มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกับนมวัวหรือนมแพะสด แต่มีบางบริษัทผู้ผลิตอาจเติมสารอาหารบางอย่างคล้ายกับที่เติมในนมชนิดพิเศษลงไปเพื่อให้เป็นนมสูตร 3 ชนิดพิเศษ นมสูตรนี้เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพราะถ้าใช้เลี้ยงเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ไตของเด็กจะทำงานหนัก และเด็กมีโอกาสแพ้นมวัวได้สูง นมสูตรนี้ข้างภาชนะจะเขียนว่านมสูตร 3 และ/หรือนมผงครบส่วน สำหรับทารกและเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

 

บทความแนะนำ :

นมแม่ ป้องกันโรคร้ายของลูกน้อยได้จริง?
เคล็ดลับการชงนม ให้ปลอดภัยและมีประโยชน์

ขอบคุณข้อมูลจาก : mamaexpert
  • 2
    Shares