เงินสงเคราะห์บุตร
เงินสงเคราะห์บุตร

คนท้องได้เฮอีก เมื่อประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์  “เงินสงเคราะห์บุตร” จาก 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็น 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน จนอายุไม่เกิน 6 ปี หวังเป็นของขวัญปีใหม่ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ (24 ต.ค.2560) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด สปส. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม 400 บาทต่อบุตร 1 คน เป็น 600 บาท ต่อบุตร 1 คน ไม่เกินอายุ 6 ปี เนื่องจากอัตราเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ขณะที่หากปรับเป็น 600 บาทต่อเดือน ก็ยังไม่กระทบเสถียรภาพของกองทุน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรเฉลี่ย 1,324,848 คนต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560) อีกทั้งจำนวนบุตรของผู้ประกันตนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งจากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเด็กเล็กอยู่ที่ 579 – 812 บาทต่อเดือน จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาทต่อเดือน ในปี 2561 เป็นเงินประมาณการจำนวน 3,036 ล้านบาท  โดยสปส.จะเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนในปี 2561

 

รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการลงทะเบียนรับเงิน เดี๋ยวเราจะมาอัพเดทให้นะคะ

 

บทความแนะนำ :

เรื่องน่ารู้!! สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม สำหรับคุณพ่อคุณแม่

ขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์.com