• 59
    Shares

45

พัฒนาการของลูกรักวัย 4 – 5 เดือนเป็นช่วงจุดเปลี่ยน สำคัญ เนื่องจากลูกจะมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าไปมาก จากเมื่อก่อนตอนเป็นทารกน้อยในช่วง 1 – 3 เดือนแรก ลูกยังเคลื่อนไหวได้ไม่มาก แต่มาในช่วงเดือนนี้ จะสามารถอยู่ในท่าคว่ำได้ และพยายามที่จะควบคุมรางกายด้วยการพลิกคว่ำ พลิกหงาย รวมถึงขยับตัวคืบคลาน ด้วยเหตุนี้คุณแมจึงควรดูแลและสงเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหวให้ลูกสามารถทำได้เองอยางอิสระ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ก้าวหน้าได้ดี พร้อมกับมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโดยเริ่มจากการไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่น มีเนื้อผ้านุ่มสบาย ไม่เสียดสีผิวหนัง เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้การใช้ผ้าอ้อมที่เปลี่ยนงานจะทำให้สะดวกในการดูแล

ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งแบบผ้าและแบบสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอีกทางเลือก สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ “และสิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรใส่ใจดูแลคือ การให้ลูกใส่ผ้าอ้อมที่กระชับพอดีตัว ไม่เทอะทะ รวมทั้งควรเป็นผ้าอ้อมที่ใส่ง่ายและถอดออกได้สะดวก เนื่องจากผ้าอ้อม ที่เล็กแน่นเกิน ไปจะทำให้ลูกอึดอัด จนขยับขาและเคลื่อนไหวได้ยาก เป็นอุปสรรคต่อ พัฒนาการลูก ส่วนผ้าอ้อมที่ใหญ่ หรือหลวม เมื่อใส่จะทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายตัวทั้งยังทำให้สิ่งที่ลูกขับถ่ายออกมาซึมเปื้อนภายนอกผ้าอ้อมได้ และยิ่งหากเป็นผ้าอ้อมที่หนาเทอะทะเกินไป ก็จะยิ่งทำให้ลูกอึดอัดรำคาญ พลิกคว่ำ – หงายได้ยาก ส่งผลทำให้พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวไม่เต็มความสามารถของเด็ก

 

บทความแนะนำ :

บันทึก 5 พัฒนาการ เพื่อลูกน้อยเติบโตได้ดี
พัฒนาการของลูกน้อย เดือนที่ 3 เช็คเลย!!
อ่านความรู้สึกของลูก “ผ่านสีหน้าและแววตา”
5 สิ่งที่คุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษ สำหรับลูกวัย 0-1 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก : huggies
  • 59
    Shares