10

  แนวคิดนี้ได้รับคำแนะนำจาก Adjunct Full Professor ERIC LOUIS LIEN, PH.D. นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับเด็กระดับโลก จาก Department of Food science and Human nutrition, University of Illinois คุณแม่พร้อมแล้วหรือยังคะที่จะพัฒนาศักยภาพของลูกรักให้ล้ำหน้า ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกับเทคนิคที่เราได้นำมาฝากคุณแม่กันเลยค่ะ

เคล็ดลับเสริมสร้างศักยภาพกับทฤษฎี 10-5-5-10

10 เทคนิคสร้างพัฒนาการสมองและสายตาที่ดี

สำหรับลูกน้อยวัย 1 ปีขึ้นไปนั้น ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองลูกรัก คือ สายตาที่คมชัด เพื่อการรับรู้ข้อมูลประสบการณ์ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเรียนรู้ที่รุดหน้าและต่อเนื่องของลูก

1. โภชนาการที่ดีสร้างสมอง ให้ลูกได้รับอาหารครบ 3 มื้อ เป็นเมนูที่ให้ลูกได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่หลากหลายทั้ง 5 หมู่ เสริมด้วยนม 1-2 แก้ว เพื่อช่วยให้ลูกได้รับสารอาหาร เพื่อการพัฒนาสมองอย่างครบถ้วนเพียงพอ

2. ให้ลูกเล่นอิสระตามธรรมชาติ ได้เล่นสำรวจสิ่งต่างๆ ได้ใช้สมองคิดวิเคราะห์ เพื่อเรียนรู้ สังเกตปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

3. เปิดประสบการณ์ใหม่ พาลูกไปเที่ยวนอกบ้าน เพื่อให้มีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆ และพบผู้คนใหม่ๆ

4. เล่าเรื่องให้ลูกฟัง เช่น เล่าเรื่องจากข่าว เพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ให้กับสมองน้อยๆของลูก

5. ชวนลูกทำกิจกรรม โดยทำกิจวัตรง่ายๆให้ลูกเรียนรู้ จดจำประสบการณ์จากสิ่งที่ทำ และฝึกวินัยไปในตัว

6. หมั่นแสดงความรัก โดยโอบกอด สัมผัส หอมแก้ม เพื่อพัฒนาระบบประสาท ความจำ ทำให้ลูกอารมณ์ดี

7. เล่นกับลูกด้วยตัวเอง โดยเล่นขี่ม้าส่งเมือง จ๊ะเอ๋ ทายคำศัพท์ให้ลูกเรียนรู้สนุก สร้างความสุขให้ครอบครัว

8. หมั่นชมเชย เมื่อลูกทำสิ่งต่างๆ เช่น เก็บของเล่นเอง กินผักได้ หยิบของให้พ่อแม่

9. พาลูกเข้าสังคม ชวนลูกเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน ได้ออกกำลัง และเรียนรู้การใช้ร่างกายได้พัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกให้รู้จักกฎกติกาการเล่นกับผู้อื่น

10. ชวนลูกอ่านหนังสือ พร้อมตั้งคำถามให้ลูกตอบจากเรื่องที่อ่าน เพื่อฝึกใช้สมองคิดวิเคราะห์หาคำตอบ

5 เทคนิคสร้างพลังเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกต่อยอดความคิดที่ดี ทำให้มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น และช่วยให้ลูกรู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

1. เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสม การแสดงอารมณ์ เพราะลูกเรียนรู้ทุกอย่างจากการกระทำของพ่อแม่เป็นหลักค่ะ

2. การถามตอบ ลูกวัยนี้เริ่มพัฒนาการสื่อสารได้ 2 ทาง คือ ฟังอย่างเข้าใจ และพูดโต้ตอบได้มากขึ้น ดังนั้นฝึกลูกถาม-ตอบเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน

3. ชวนลูกสำรวจ ให้เวลาลูกเรียนรู้ สำรวจผู้คน สิ่งของต่างๆที่พบเห็น เช่น เมื่อพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตชี้ชวนให้ลูกสังเกตผัก-ผลไม้หลากชนิด สอนเรียกชื่อ บอกลักษณะต่างๆ

4. เล่นสมมติ ชวนลูกเล่นบทบาทสมมติเป็นอาชีพต่างๆ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การปฏิบัติบทบาทหน้าที่ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

5. ให้ลูกเล่นคนเดียวบ้าง เพื่อให้ลูกมีอิสระในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และมีความเป็นตัวของตัวเอง เพราะได้ลองจับสัมผัสด้วยตัวเอง

5 เทคนิคสร้างการเติบโตแข็งแรง

ร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้ลูกเติบโตดีมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอีกมาก ทั้งการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวที่ดี มีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง และอื่นๆอีกมาก

1. เพิ่มกิจกรรมออกกำลังกาย ให้ลูกเล่นหรือทำในสิ่งที่ต้องการ แม้อาจเลอะไปบ้าง พ่อแม่แค่ดูแลความปลอดภัย และความเหมาะสมก็พอค่ะ

2. คุมอารมณ์ ตอบคำถามลูกด้วยท่าทีที่ดี ไม่ดุไม่แสดงท่ารำคาญเมื่อลูกถามซ้ำ แต่พูดคุยด้วยคำพูดที่ชัดเจนให้ลูกได้เรียนรู้และฝึกฝนการพูด

3. ส่งเสริมอาหาร ให้ลูกได้รับอาหารที่มีคุณค่าหลีกเลี่ยงลูกอม ขนมหวาน เพื่อป้องกันฟันผุ ให้ลูกกินครบทั้ง 3 มื้อ เสริมด้วยนมอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว ฝึกให้ลูกกินผัก-ผลไม้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

4. สอนให้รักความสะอาด สอนให้ลูกรู้จักดูแลความสะอาดร่างกาย เพื่อป้องกันโรคภัย ช่วยให้ลูกมีสุขภาพอนามัยที่ดี

5. ส่งเสริมการใช้ร่างกาย โดยให้ลูกไปวิ่งเล่นนอกบ้านในที่ที่ปลอดภัย เช่น สวนสาธารณะ เตรียมกระดาษดินสอให้ลูกขีดเขียนตามใจ หัดลูกแปรงฟันเอง แต่งตัวเอง

10 เทคนิคสร้างพัฒนาการสมวัย

อยากให้ลูกเฉลียวฉลาด เป็นคนเก่ง คนดี เป็นที่รักของใครๆในสังคม ควรส่งเสริมพัฒนาการสมวัยทั้ง 10Q เพราะทั้ง 10Q คือความฉลาดรอบด้าน เพื่อช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต

1. เป็นแบบอย่างที่ดี แสดงพฤติกรรมที่ดีต่างๆให้ลูกเห็น ทั้งการแสดงอารมณ์ การใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวัน การรู้จักเข้าสังคม การมีมารยาท

2. โภชนาการที่ดี ให้ลูกได้รับอาหารหลัก 3 มื้อ ครบถ้วน 5 หมู่ที่หลากหลายสลับกัน ควรเป็นอาหารที่รสชาติไม่จัด ไม่มีสารปรุงแต่งมากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพลูกได้ค่ะ

3. เสริมโภชนาการ ลูกควรได้รับอาหารว่างที่มีประโยชน์พร้อมเสริมนมอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว เพื่อให้ลูกได้รับคุณค่าพลังงานจากสารอาหารอย่างเต็มที่ และมีการเจริญเติบโตที่ดีสมวัย

4. ตอบคำถามลูก โดยอธิบายให้ลูกเข้าใจง่ายๆ เช่น ไก่บินสูงไม่ได้ เพราะปีกไม่แข็งแรงเท่านก เพื่อช่วยให้ลูกเรียนรู้เหตุและผลได้ง่ายขึ้น

5. สร้างประสบการณ์ เปิดโลกกว้างของการเรียนรู้โดยให้ลูกดูสิ่งต่างๆ เช่น พาไปสวนสนุก สวนสัตว์ ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้ลูกสนุกที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะจดจำ คิดต่อยอดและมีจินตนาการที่ดีด้วยค่ะ

6. หมั่นชมเชย ชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใดได้ดี เช่น ปรบมือ กอด ให้ขนมที่ลูกชอบเป็นรางวัล จะทำให้ลูกภูมิใจ มีกำลังใจที่จะทำสิ่งใหม่ต่อไป

7. ฝึกทักษะศิลปะ สอนลูกใช้ดินสอ ฝึกขีดเขียน วาดรูประบายสี พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อและความคิดสร้างสรรค์เสริมการเรียนรู้ด้านมิติสัมพันธ์ ให้ลูกมีทักษะด้านศิลปะ และคณิตศาสตร์ไปพร้อมกัน

8. ชวนทำกิจกรรมนอกบ้าน ชวนลูกเล่นและทำกิจกรรมออกกำลังกาย ชวนไปว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เตะฟุตบอล ฝึกการใช้ร่างกายให้คล่องแคล่ว ให้กล้ามเนื้อต่าง ๆ แข็งแรงสูงใหญ่ในอนาคต

9. หัดร้องเพลง สอนลูกร้องเพลงที่สั้นๆง่ายๆ ชวนลูกเต้นตามจังหวะเพลงที่สนุกสนาน ฝึกฟังจังหวะ ซึ่งช่วยกระตุ้นสมองให้เรียนรู้จดจำดี มีอารมณ์แจ่มใส ไม่งอแงง่าย

10. ฝึกนับเลข ชวนอ่านหนังสือ รู้จักตัวอักษรหรือสัตว์ที่เข้าใจง่าย เพื่อฝึกการอ่าน เรียนรู้คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมฝึกให้ลูกมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกด้วยนะคะ

คุณแม่อย่าลืมนำหลักดีๆแบบนี้ไปเสริมสร้างศักยภาพของลูกรักกันนะคะ เพื่อช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้ลูกรักคนเก่งของคุณแม่เป็นเด็กเฉลียวฉลาด และมีพัฒนาการที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นค่ะ