babytalk

พัฒนาการของเด็กที่พูดช้า สังเกตได้จากพฤติกรรมของเด็กที่ไม่ปกติตามอายุ อย่างเช่นในช่วงอายุ 12 เดือนแรกเด็กจะเริ่มหัดพูดได้หรือฟังเสียงบ้างแล้ว แต่เด็กที่พัฒนาการทางภาษาช้านั้นช่วง 12 เดือนแรกจะยังไม่สามารถพูดคำง่าย ๆ หรือพูดตามได้ และส่งผลถึงการเรียนรู้อื่น ๆ อีกด้วย

1. ความพิการทางสมองและระบบประสาท หรือสติปัญญาบกพร่อง เช่น การขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิด

2. ระบบประสาทพิการตั้งแต่แรกเกิด การมีสารเหลืองมากเกินไปจนทำลายสมอง การใช้เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่แรกเกิด สมองพิการหลังได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น

3. ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เช่น หูหนวกแต่กำเนิด หูอักเสบเรื้อรัง  ความพิการของหูและใบหน้า การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์

4. กลุ่มโรคของความผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น กลุ่มอาการออทิสติก

5. พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ มีหลายประเภท เช่น ปัญหามีคำศัพท์จำกัดใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง บกพร่องในการออกเสียงใช้เสียง พูดไม่ชัด นำภาษาไปใช้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น

6. สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู เช่น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูขาดปฏิสัมพันธ์กับเด็ก อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่เด็กไม่ต้องร้องขอ การดูทีวี การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์มากเกินไป ทำให้เด็กอยู่ในโลกส่วนตัว อยู่ลำพังหรือเล่นคนเดียวก็สนุกได้ไม่จำเป็นจะต้องสื่อสารพูดคุยกับบุคคลอื่น

 

บทความแนะนำ :

6 เคล็ดลับ!! เพื่อพัฒนาการลูกน้อย ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ดี
5 ปัญหายอดฮิต!! เรื่องการพูดของลูกน้อย
พัฒนาการ “การพูด” เริ่มเมื่อไหร่ดี?
ลูกดึงผมบ่อย ต้องการบอกความผิดปกติอะไรหรือเปล่า?

ขอบคุณข้อมูลจาก : maerakluke.com