• 148
    Shares

ความจำดี

ลูกความจำดี ไม่ขี้ลืม

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายและมีความฉลาด จึงสรรหาวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหาร นม ของเล่น และกิจกรรมต่างๆมาเพิ่มพูนให้ลูกแต่ละช่วงวัย ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านจะไปถึงจุดนั้นเรามาทำความเข้าใจกับความสามารถจดจำของสมองกันก่อนค่ะ

ถ้าอยากให้ลูกจำสิ่งต่างๆที่พ่อแม่สอน  ให้ได้พ่อแม่แต่ละบ้านควรทำดังนี้

1. ให้เวลาลูกได้ทบทวนสิ่งที่ได้ยิน ฟังมาภายใน 20 นาทีแรก เมื่อ 8 ชั่วโมงและในวันรุ่งขึ้น เพราะถ้ายังจำได้ เราจะยังจำสิ่งนั้นได้นาน

2. ลูกวัยเรียน ควรให้ลูกทำการบ้าน แบบฝึกหัดต่างๆ หรือ โจทย์ข้อสอบต่างๆ เป็นประจำ สม่ำเสมอ จะช่วยให้ลูกเข้าใจมากขึ้นและสอบได้คะแนนดี

การฝึกสมองลูก

นำปากกา ดินสอ พู่กันมาให้เด็กดู จากนั้นชูดินสอขึ้นพร้อมกับบอกเด็กว่า “นี่คือดินสอ” อันดับต่อไปให้ชูปากกา ดินสอ พูดกันขึ้นพร้อมกัน แล้วถามเด็กว่า “แท่งไหนคือดินสอ ? “เมื่อเด็กชี้ได้ถูกต้องแล้ว ก็มาถึงขั้นที่สาม ให้ชูดินสอขึ้นแล้วถามว่า “นี้คืออะไร?”

 

บทความแนะนำ :

ส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดของลูกน้อย ควรทำอย่างไร?..
เสริมสร้างความฉลาดให้ลูกรักได้ง่ายๆ เพียง 8 ขั้นตอน
ความฉลาดในการมองเห็นของลูกน้อย ที่พ่อแม่สามารถสร้างได้…
3 ปัจจัย ในความอัจฉริยะของลูกน้อย…เป็นอย่างไร?

ขอบคุณข้อมูลจาก :  mamaexpert
  • 148
    Shares