hvg5

สำหรับของใช้ลูกน้อยของคุณแม่จำเป็นต้องลงทุนสูง เพราะเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพลูกน้อย ของใช้ที่ต้องลงทุน ได้แก่ ขวดนม จุกนม  คุณแม่ควรเลือกใช้ที่มีมาตรฐานนะคะ

อายุการใช้งานของขวดนม และจุกนม

1.ขวดนมสีขาวใส หรือ ขาวขุ่น ทนความร้อนได้ 100องศา มีอายุการใช้งาน6เดือน แต่ถ้ามีรอยขีดข่วนควรเปลี่ยนก่อน 6 เดือน

2.ขวดนมสีชา หรือสีน้ำผึ้ง ทนต่อความร้อนได้มากถึง 180องศา ทนทาน อายุการใช้งาน 2ปี แต่ถ้ามีรอยขีดข่วน ควรเปลี่ยนก่อน 2ปี

3.จุดนมยาง ทนความร้อนได้ 100องศา มีอายการใช้งาน3เดือน แต่ควรเปลี่ยนทุกๆ 2-3เดือน

4.จุดนมซิลิดคน ยืดหยุ่นดีกว่าจุกนมยาง ทนทานกว่า ทนความร้อนได้ 120 องศา อายุการใช้งาน ควรเปลี่ยนทุกๆ 3เดือน

วิธีสังเกตจุกนมเสื่อม

อายุของจุกนม ขึ้นอยู่กับชนิดและการใช้งานของเรา เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องหมั่นตรวจดูทุก 2-3 เดือน ถ้าจุกนมมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบเปลี่ยนทันทีค่ะ

  1. น้ำนมไหลออกมาเป็นสาย หรือไหลออกมาไม่สม่ำเสมอปกติแล้วน้ำนมจะไหลออกมาเป็นหยด ถ้าเมื่อไหร่ที่ไหลออกมาเป็นสายล่ะก็ แสดงว่าจุกนมเสื่อสภาพ เพราะรูจุกนมนั้นใหญ่เกินไป
  2. จุกยางเสื่อม เมื่อใช้ไปนาน ๆ หรือผ่านการต้มฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ ยางจะบางลงและเสียรูปทรง เรามีวิธีทดสอบคุณภาพยางง่าย ๆ ค่ะ โดยการดึงจุกนม ออกมาตรง ๆ แล้วก็ปล่อย ถ้าจุกนมหดกลับสู่สภาพเดิมก็แสดงว่ายังใช้ได้ แต่ถ้าไม่กลับไปอยู่ในรูปเดิม เปลี่ยนใหม่เถอะค่ะ
  3. สีของจุกนมซีดลง จุกนมบวม เนื้อยางบวมนิ่ม เวลาที่ลูกดูดจุกจะแบนจนน้ำนมไม่ไหล แสดงว่าเสื่อมสภาพแล้วค่ะ

4.จุกนมมีรอยแตกหรือขาด ต้องเลิกใช้ทันทีเพราะอาจจะมีเศษยางหลุดปนเข้าไปในปากขณะที่ลูกดูดนม เศษยางอาจจะไปติดหลอดลม ปิดกั้นทางเดินหายใจเป็นเหตุให้ทารกเสียชีวิตได้ค่ะ

 

Photo credit: baby.haijai.com