yuip[

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเคยได้ยิน เกี่ยวกับข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อป้องกันลูกขาโก่ง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ซ้ำร้ายทำแล้วอาจทำให้ขาลูกผิดปกติมากขึ้นค่ะ

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับภาวะขาโก่งในเด็ก

ลูกขาโก่งเพราะใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

อันนี้ไม่จริงค่ะ เพราะได้รับการยืนยันทั้งจากทางการแพทย์ และเหล่าบรรดาคุณแม่ทั้งหลายแล้วว่า ขาโก่งไม่เกี่ยวกับการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แต่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ และความผิดปกติทางร่างกายมากกว่า (กรณีเป็นขาโก่งแบบเป็นโรค)

อย่าอุ้มลูกเข้าเอวเดี๋ยวขาจะโก่งนะ

ไม่จริงเช่นกัน ความเชื่อที่ว่า การอุ้มเด็กแบบเหน็บข้างตัวอ้าขาออก (อุ้มเข้าเอว) เป็นสาเหตุทำให้ขาโก่ง เป็นความความเชื่อที่ผิดค่ะ อันที่จริงแล้วไม่ว่าจะอุ้มท่าไหน การสัมผัส การพูดคุย และการเล่นกับลูก ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเชื่อมสายสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีสมวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จนกระทั่งลูกเข้าสู่วัยคลานหรือหัดเดินคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรอุ้มลูกมากเกินไป ควรปล่อยให้ลูกได้ใช้กล้ามเนื้อทุก ๆ ส่วน เพื่อให้กล้าเนื้อได้เจริญเติบโตและแข็งแรงสมวัย

ตอนเล็กๆดัดขาให้ลูกด้วยนะไม่งั้นโตมาขาจะโก่ง

ไม่ว่าจะดัดตอนนอนหรือหลังอาบน้ำ ก็ไม่สามารถป้องกันได้ค่ะ เพราะการดัดขาโดยใช้มือทำเป็นครั้ง ๆ ไม่สามารถสร้างแรงกดกับกระดูกขาได้เลย จึงไม่ได้ช่วยหรือป้องกันขาโก่งได้แต่อย่างใด

 

Photo credit: thaistemlife.co.th