ลักษณะอารมณ์พื้นฐานของเด็ก

เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่ต่างกัน สำหรับพ่อแม่ การเข้าใจอารมณ์ของลูกจึงสำคัญ ฉะนั้นควรทราบก่อนว่าลูกแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการอย่างไร จะได้ช่วยให้พ่อแม่ตอบสนองและให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม

ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้

1. เด็กเลี้ยงง่าย (Easy Child) พบได้ราว 40% คือเด็กที่มีอารมณ์และการตอบรับต่อสิ่งรอบตัวค่อนข้างดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ง่าย มักจะมีอารมณ์ดี ไม่ค่อยงอแง กิน นอนง่าย ขับถ่ายเป็นเวลา

2. เด็กเลี้ยงยาก (Difficult Child) พบได้ราว 10% คือเด็กที่ปรับตัวยากมากเป็นพิเศษและมักจะตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวในเชิงลบ เช่น เจ้าอารมณ์ ขี้โวยวาย มักจะกิน นอน ขับถ่ายไม่เป็นเวลา คาดเดายาก

3. เด็กปรับตัวช้า (Slow To Warm Up) พบได้ราว 15% คือเด็กที่ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้ช้า ต้องใช้เวลาในการปรับตัว แต่ไม่เป็นไปในเชิงลบ ส่วนใหญ่จะกิน นอน ขับถ่ายเป็นเวลา อารมณ์ดี แต่มีอารมณ์อ่อนไหว ชอบทำอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไป

4. เด็กที่มีลักษณะผสม (Mixed Type) พบได้ราว 35% คือเด็กที่มีหลาย ๆ ลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย โดยเด็กแต่ละคนจะมีวิธีการเรียนรู้โลกในแบบของตัวเอง ดังนี้

  • เด็กที่เรียนรู้จากการฟัง จะหูดี ไวต่อเสียง สามารถเก็บรายละเอียดจากการฟังได้ดี จดจำเนื้อเพลงที่ได้ยินไม่กี่ครั้ง หรือจำชื่อคนได้แม่นยำ ชอบพูดกับตัวเองระหว่างทบทวนสิ่งต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น
  • เด็กที่เรียนรู้จากการมอง จะเชื่อมโยงการรับรู้ผ่านการมองเห็นทุกรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้ดีผ่านการจดจำลักษณะ รูปภาพ สีสัน มักจะจำหน้าคนได้เก่ง
  • เด็กที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ จะเรียนรู้ได้ดีถ้าลงมือทำ ชอบกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ขีด เขียน หยิบ จับ สัมผัส ทำท่าทาง มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวตลอด

 

บทความแนะนำ :

พัฒนาการที่สมวัย เริ่มต้นได้ง่าย ๆ แบบนี้…
การกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีนี้ เห็นผลจริงหรือ?
ก่อนให้ลูกหัดเดิน คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อน!!
พัฒนาการทางร่างกายของทารกวัย 5 เดือน สังเกตได้อย่างไร?

ขอบคุณข้อมูลจาก : Sook Magazine  และ สสส.

ภาพจาก : hellomagazine.com