• 191
    Shares

surp

โรคลมพิษ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสิ่งกระตุ้นเข้าไปทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อผิวหนังหรือในบางกรณีอาจส่งผลต่อระบบอวัยวะภายในเมื่อร่างการได้รับสารก่อภูมิแพ้ก็เกิดการหลั่งสารฮีสตามีและสารอื่น ๆ อีกหลายชนิด ถ้าเป็นที่ผิหนังก็จะทำให้มีอาการคันจนเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดง แต่ในกรณีนี้มีโอกาสเกิดในเด็กน้อยมาก

สาเหตุสำคัญของลมพิษในเด็ก

  1. การติดเชื้อ พบว่า การติดเชื้อไวรัสทำให้เด็กมีลมพิษขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก เด็กอาจ

จะมีไข้ร่วมด้วย หรือบางครั้งอาจจะไม่มีไข้เลยก็ได้ การติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อที่ทำให้เกิดคออักเสบ

หรือเชื้อโรคต่างๆ ก็ทำให้เกิดลมพิษขึ้นได้ พยาธิบางชนิดก็พบว่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลมพิษขึ้นได้

  1. อาหาร เป็นสาเหตุที่พบบ่อย อาการมักจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหารนั้นๆแต่ถ้าแพ้รุนแรง ก็มักจะเกิดขึ้นภายใน 30-60 นาที หรือหลังรับประทานอาหารชนิดนั้น ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
  2. แมลงกัดต่อย ยุงและมด เป็นสาเหตุที่พบบ่อยผู้ป่วยมักถูกยุงกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ผู้ปกครองจึงมักบอกว่า เวลานอนอยู่ในห้องเดียวกับเด็ก บางครั้งนอนเตียงเดียวกันด้วยซ้ำ ทำไมยุงจึงไปกัดแต่เด็ก มีคำอธิบายได้ 2 อย่างคือ อุณหภูมิร่างกายของเด็กมักจะสูงกว่าผู้ใหญ่ ทำให้ยุงบินไปหาเด็กมากกว่า และกลิ่นซึ่งอาจเกิดจากเหงื่อก็เป็นได้

วิธีการรักษาโรคลมพิษ

ถ้าสามารถหาสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดลมพิษ ก็ต้องหยุดการใช้ยาหรือการรับประทานอาหารที่เป็นสาเหตุ ขณะเดียวกันก็ให้การรักษาควบคู่กันไปด้วย

ยาที่ใช้ได้ผลดี คือ ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ซึ่งมีอย่างน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่

– กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่ใช้กันมานานเป็นร้อยปี ซึ่งมีอาการข้างเคียง คือ ง่วงนอน กดการทำงานของสมอง

– กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ง่วงนอน ไม่กดการทำงานของสมอง โดยส่วนใหญ่แล้ว แพทย์จะแนะนำให้ใช้กลุ่มที่สองเป็นยาหลัก เนื่องจากได้ผลดี ออกฤทธิ์นานและ ไม่รบกวนการทำงานของสมอง ไม่ง่วงนอน

ถ้าการรักษาโดยใช้ยาตัวเดียวไม่ได้ผล แพทย์จะพิจารณาให้ยาสองตัว หรืออาจพิจารณาให้

ยากลุ่มสเตียรอยด์ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ สำหรับยาทาเฉพาะที่นั้น ไม่ได้รักษาโรคโดยตรง เพียงช่วยลดอาการคันชั่วคราว เช่น ยาคาลาไมด์ แต่พบว่า เมื่อยาแห้ง เด็กมักจะมีอาการคันเพิ่มขึ้นได้

 

Photo credit: gdsweet.com


  • 191
    Shares