nom

 

สำหรับลูกน้อยคุณแม่ควรต้องใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะลูกน้อยที่ติดขวดนม เพราะเด็กแต่ละคน มีความสามารถในการรับรู้ ปรับตัวที่ต่างกัน โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการที่จะได้ผลในการฝึก ก็อาจต่างกัน จึงต้องยืดหยุ่น ไม่ตึงเครียดเกินไปกับการฝึกลูกค่ะ

  1. ถ้าลูกขยับตัวนิดหน่อย อาจสัมผัสเบา ๆ ตบก้นเบา ๆ ให้หลับได้เอง ไม่ควรสร้างเงื่อนไข ตอบสนองกับเสียงร้อง ด้วยการให้นม
  2. ดูแลเสียงร้องของลูก ตามสาเหตุ เช่น ลูกเจ็บป่วยไม่สบาย ผิวที่ก้นชื้นแฉะ หรือมีแมลงตัวน้อยกัด ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บ
  3. เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ กับการใช้ตัวช่วยแบบไม่จำเป็น เช่น เข้าไปโอบอุ้ม เปิดไฟให้สว่าง ตีความว่า ลูกน้อยหิวนม แล้วก็ป้อนนม
  4. ความมืดอาจทำให้ลูกรู้สึกกลัว ร้องเรียกหา คุณอาจสังเกตว่าลูกสามารถหลับได้เองหรือเปล่า ไม่ควรหยุดเสียงร้องด้วยการให้นมทดแทน (นอกจากเป็นเวลามื้อนมตามปกติ)
  5. เมื่อลูกโตแล้ว สามารถจับ ถือแก้วได้ ควรให้ลูกกินนมจากแก้วหรือกล่อง สลับกับขวดนม เพื่อค่อย ๆ ถอยห่างจากขวดนม งดนมมื้อดึก
  6. หากไม่ถึงกับหักดิบลูกน้อยที่ติดใจกับนมมื้อดึกแล้ว อาจใช้วิธีทดแทน ด้วยการชงนมให้จาง ให้น้ำเปล่า ก็เป็นตัวช่วยที่จะลดนมมื้อดึก
  7. ควรให้นมมื้อกลางวันแต่ละมื้อให้อิ่ม ส่วนนมมื้อดึก ค่อย ๆ ลดจนเลิกได้ในที่สุด

 

credit: mom108.com