• 81
    Shares

นมแม่
นมแม่ต้องเก็บไว้เท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอต่อลูกในแต่ละวัน!!

เพื่อให้ลูกได้ดื่มนมแม่ที่มีประโยชน์และคุณค่าที่มากพอ นมแม่ที่บีบเก็บไว้ในแต่ละวัน ไม่ต้องนำเข้าช่องแช่แข็ง ควรเก็บตู้เย็นใส่ชั้นธรรมดา รสชาติของนมจะดีกว่า ส่วนนมแช่แข็งให้เก็บสำรองไว้เมื่อน้ำนมไม่พอนะคะ…

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก เป็นช่วงของการปรับปริมาณน้ำนมแม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูก ถ้าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดำเนินไปด้วยดี แม่ส่วนใหญ่จะมีน้ำนมมากเพียงพอกับความต้องการของลูก

ความต้องการน้ำนมของทารกจะค่อนข้างคงที่ในช่วง 1-6 เดือน ปกติเด็กกินนม 150 ซีซีต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 25 ออนซ์ ทารกแต่ละคนกินนมแม่ไม่เท่ากัน โดยมีปริมาณอยู่ระหว่าง 19-30 ออนซ์ต่อวัน

บทความแนะนำ :

เทคนิค การให้นมลูกน้อยในที่สาธารณะ….แบบไม่ต้องเขินอาย
มีดีต้องบอกต่อ!! ท่าเรียกน้ำนมง่ายๆ คุณแม่ห้ามพลาด…
ไอคิวลูกจะเพิ่มตาม “ระยะเวลา” ที่กินนมแม่ จริงหรือไม่?
การดูดนมของลูกนี่แหละ สามารถเพิ่มน้ำให้คุณแม่ได้นะ?

ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือแม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • 81
    Shares