sleep

การนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับเจ้าตัวเล็กการพักผ่อนที่เพียงพอและมีคุณภาพยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมองที่ดีอีกด้วยค่ะ

การพักผ่อนที่ดี คือการได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และใช้งานร่างกายให้น้อยที่สุด ในวัยเด็กก็คือการนอนหลับ ส่วนการพักผ่อนที่มีคุณภาพ คือ การพักผ่อนที่ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพราะออกซิเจนดังกล่าวจะช่วยให้สมองพัฒนาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการสร้างสารที่ช่วยกระตุ้นในการเจริญเติบโต

เด็กในวัยต่างๆ จะมีความต้องการในการนอนหลับไม่เท่ากัน เช่นเด็กแรกเกิด จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันไปกับการนอนจะลืมตาขึ้นมาเมื่อหิว หรือร้องเมื่อผ้าอ้อมของหนูเลอะเทอะเท่านั้น เด็กที่ได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอในช่วงวัยแรกเกิดถึงวัยก่อนเข้าเรียน มีสมาธิสั้นกว่าเด็กที่นอนพักผ่อนเพียงพอ และจากการศึกษาเดียวกันยืนยันว่า เด็กที่พักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพยังมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีกว่าอีกกลุ่มอย่างชัดเจน

เราสามารถสังเกตภาวะนี้ได้ง่ายๆ จากการกรน เพราะเป็นอาการอย่างหนึ่งของการอุดกั้นทางเดินหายใจ  ซึ่งอาการกรนดังกล่าวจะเกิดในเพียงบางท่าของการนอน ไม่ยาวนานมากพอที่จะส่งผลให้หยุดหายใจ การสังเกตว่า การนอนกรนดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นได้หรือไม่  ลักษณะของการนอนกรนที่บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นร่วมด้วย ได้แก่

1. อาการกรนเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง หรือทุกครั้งของการนอน

2. กรนยาวนานกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่นอนหลับ

3. กรนเสียงดังมาก

4. มีอาการเหมือนหายใจขัด หรือต้องสะดุ้งตื่นระหว่างการนอนที่กรน

5. ชอบนอนหายใจทางปาก

6. ปลุกให้ตื่นนอนได้ยาก

7. ปวดหัวในตอนเช้าหลังตื่นนอน แม้จะเข้านอนแต่หัวค่ำ

8. มีภาวะง่วงหลับมากในตอนกลางวัน หรือในห้องเรียน

9. อาการเหม่อลอย ไม่มีสมาธิ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้า

10. การเจริญเติบโตหยุดชะงัก

 

บทความแนะนำ :

ความเชื่อ VS ความจริง ของการนอนลูก หลับดีหรือมีปัญหา??
เตือนพ่อแม่!!! ลูกน้อย “นอนคว่ำ” อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต…
ลูกดูดนมจนหลับไป จะเป็นอะไรหรือเปล่านะ?
ท่านอนแบบไหนเหมาะกับลูกในแต่ละช่วงวัย?

ขอบคุณข้อมูลจาก :   women.sanook