แก้ปัญหาอย่างไรเมื่อลูกกลัวการไป "โรงเรียน"

การกลัวโรงเรียน มักเกิดกับเด็กวัยเริ่มเข้าโรงเรียน เพราะเป็นการเริ่มต้นพบหน้าผู้คนแปลกหน้า นอกหนือจากการอยู่กับพ่อแม่ ทำให้เด็กติด ไม่อยากไปไหนไกลจากพ่อแม่ ความรู้สึกเหมือนการถูกพลัดพราก ทำให้เกิดการกลัวการถอดทิ้ง

วิธีแก้ปัญหาที่พ่อแม่ควรทำคือ การพาลูกไปดูโรงเรียนก่อนเรียน ไปเดินเล่น สำรวจบริเวณที่ที่เขาต้องมาเรียน เพื่อสร้างความคุ้นชินและไม่ตื่นกลัว และที่สำคัญควรสร้างสัมพันธภาพกับคุณครูไว้ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับโรงเรียนได้เร็วขึ้น