• 297
    Sharespak

การกินนมแม่ยังมีอิทธิพลต่อการยอมกินผักของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน เพราะลูกน้อยที่เลี้ยงด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะกินผักมากขึ้น จากพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของพ่อแม่ วิธีของพ่อแม่ในการป้อนอาหารลูกน้อย และพฤติกรรมการบริโภคของครอบครัว นั้นสามารถช่วยเพิ่มการยอมรับอาหารที่หลากหลายของลูกน้อยให้มากขึ้นในช่วงหย่านม และส่งผลต่อเนื่องตลอดช่วงวัยเด็ก สิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของรสชาติของเด็กที่กินนมแม่ โดยเฉพาะเมื่อแม่รับประทานอาหารที่หลากหลายและดีต่อสุขภาพในช่วงให้นมลูกน้อยค่ะ

 

บทความแนะนำ :

“โรคเกลียดนม” กับลูกน้อยช่วงวัย 2-4 เดือน
เปลี่ยนนมให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด – 3 ขวบ อย่างไรดี?
วิธีให้ลูกยอม “ดูดนมแม่จากขวด” ทำอย่างไร?
เมื่อลูกกินนมเสร็จไม่ยอมเรอ คุณแม่ควรทำอย่างไร?

ขอบคุณข้อมูลจาก : trongdee.com


  • 297
    Shares