dood

ในช่วงสองสามเดือนแรกของชีวิตลูกน้อย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณแม่จะให้ลูกน้อยตื่นตลอดเวลาเมื่อลูกดูดนมอิ่มแล้ว แต่เมื่อลูกน้อยโตขึ้น แพทย์ส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้คุณแม่ให้นมลูกน้อยเพียงเพื่อต้องการให้ลูกหลับเท่านั้น เพราะการทำเช่นนี้เป็นประจำอาจจะทําให้ลูกน้อยไม่เรียนรู้ที่จะหลับได้ด้วยตัวเอง

  • ในช่วงเวลานอนงีบกลางวันและก่อนนอนตอนกลางคืน ให้พยายามที่พาลูกน้อยเข้านอนขณะที่ลูกยังตื่นอยู่ค่ะ เพื่อให้ลูกชินกับการนอนหลับโดยที่ไม่ต้องดูดนมค่ะ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรเป็นการบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายมากกว่าเป็นเรื่องของการปลอบใจลูกค่ะ
  • หากลูกน้อยของคุณป่วยหรือถูกแยกออกจากคุณแม่ คุณแม่อาจต้องการให้นมลูกเพื่อเป็นการปลอบโยนเขา แต่พยายามอย่าทำให้ติดเป็นนิสัย
  • ถ้าลูกน้อยมีปัญหาในการนอนหลับเอง ให้ลูกลองใช้จุกนมปลอมดูค่ะ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ลูกน้อยอายุตํ่ากว่า 1 ปีใช้จุกนมปลอมได้เวลานอนกลางวันและนอนหลับกลางคืนเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะทารกเสียชีวิตเฉียบพลัน (SIDS) แต่ให้ใช้ได้เฉพาะหลังจากที่ลูกดูดนมแม่อิ่มแล้วและไม่ควรใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 สัปดาห์ค่ะ แต่ถ้าลูกน้อยของคุณไม่ยอมใช้จุกนมปลอมก็ไม่จำเป็นต้องบังคับลูก
  • พยายามสร้างกิจวัตรประจำวันก่อนนอนให้ลูกน้อยคุ้นเคยและรู้สึกผ่อนคลายค่ะ การอาบน้ำ อ่านหนังสือและร้องเพลงให้ลูกฟังจะทําให้ลูกผ่อนคลายและเป็นการส่งสัญญาณให้ลูกรู้ว่าถึงเวลาเข้านอนแล้ว คุณแม่ควรทํากิจวัตรประจำวันก่อนนอนนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้ลูกน้อยเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงกิจวัตรเหล่านี้กับการนอนหลับได้

 

บทความแนะนำ :

คุณแม่ป่วยเป็นอะไรบ้าง? ที่ไม่สามารถให้นมลูกได้…
“หัวนมแตก” ปัญหากวนใจ สำหรับแม่ให้นมลูก!
6 วิธีตุนน้ำนมของคุณแม่ให้ลูกได้ดื่มยาวนาน!
นํ้านมพุ่ง…ทำยังไงดี?

ขอบคุณข้อมูลจาก : s-momclub.com