• 179
    Shares

jjjjyi

โรคทางเดินหายใจพบได้บ่อยตั้งแต่ลูกน้อยอายุได้ 6 เดือน ไปจนถึง 2 ขวบค่ะ แต่ต้องสังเกตอาการกล่องเสียงอักเสบอุดกั้นของลูกน้อยอย่างไร? ไปดูกันค่ะ

สังเกตอาการ

โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน มีอาการตั้งแต่น้อย ปานกลาง จนถึงขั้นรุนแรงที่สังเกตได้ดังนี้

–   มีน้ำมูก หากตำแหน่งของการอักเสบอยู่ที่จมูก ทำให้ลูกมีน้ำมูก คัดจมูก มีไข้

–   ไอแห้ง ๆ ไอเสียงแตก ๆ แหบ ๆ หรือลูกร้องแล้วไม่มีเสียง

–   คอบวมและมีเสมหะ ถ้าเกิดอักเสบในลำคอ ลำคอจะบวม มีเสมหะใส ๆ เกิดอาการระคายเคืองในคอ

–   หายใจลำบาก หากอักเสบที่กล่องเสียง ทำให้เส้นเสียงบวม ทางเดินหายใจส่วนนี้อุดกั้น ส่งผลให้ลูกหายใจลำบาก ถือเป็นอาการที่รุนแรงที่สุด

การรักษา

–   ถ้าติดตามอาการ 2-3 อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้น หรือเป็นมากขึ้นลูกหายใจลำบาก เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต้องรีบพาไปพบคุณหมอทันที เพื่อรักษาตามอาการดังนี้

–   พ่นยา เมื่อลูกเป็นไข้ 2-3 วันแรก ดูแลอาการอยู่ที่บ้านได้ โดยให้ดื่มน้ำมาก ๆ คุณหมอจะให้กินยาลดไข้ พ่นยาเล็กน้อยแล้วให้กลับบ้านได้ จากนั้นจึงค่อยนัดมาติดตามดูอาการ

–   ให้ยาลดบวม คุณหมอจะให้ยาลดบวมของกล่องเสียง ซึ่งอาจให้ยากลับไปกินที่บ้านได้ ร่วมกับยาแก้ไข หรือยาอมระงับ

อาการคันคอ

–   ให้ออกซิเจน ถ้ามีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ต้องให้ออกซิเจน เพราะในเด็กเล็กกล่องเสียงจะมีกระดูกอ่อนหุ้มอยู่ โดยรอบ เป็นส่วนค่อนข้างแคบ หากมีการอักเสบหรือบวมบริเวณกล่องเสียง ก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าในผู้ใหญ่

 

Photo credit: dsforbaby.com


  • 179
    Shares