6

ความฉลาดขึ้นกับ 3 ปัจจัยหลักค่ะ คือ พันธุกรรม การเลี้ยงดู และสารอาหารที่มีผลต่อสมอง หากเด็กมีพันธุกรรมเดียวกัน ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมือนกัน ไม่ได้รับสารพิษต่อสมอง เด็กที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้ครบถ้วนและได้กินยาวนานกว่าก็ย่อมมีพัฒนาการทางสมองที่ดีกว่า แต่หากได้กินนมแม่ โดยไม่ได้กินอาหารเสริมตามวัย ไม่ได้รับสารอาหารอื่นๆ ที่กล่าวมา ทารกที่กินนมแม่คนนั้นก็คงไม่ฉลาดไปกว่าเด็กอื่นที่ได้กินอาหารครบถ้วนค่ะ

งานวิจัยปัจจุบันพบว่านมแม่มีส่วนพัฒนาสมอง 5 ประการ

  1. เด็กนมแม่ไอคิวเฉลี่ยสูงกว่า

งานวิจัยพบว่าเด็กที่กินนมแม่จะมีค่าเฉลี่ยของระดับไอคิวสูงกว่านมผง 7-10 จุด โดยศึกษาจากเด็กหลายร้อยคน ไม่ใช่พูดถึงแค่คนใดคนหนึ่ง ดังนั้นหากต้องการเพิ่มระดับไอคิวของคนทั้งกลุ่มในประเทศใดประเทศหนึ่ง การให้นมแม่เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด

  1. เด็กนมแม่เรียนดีกว่า

การวิจัยพบว่าเด็กที่กินนมแม่จะเรียนดีกว่าเด็กที่กินนมผง ถึงแม้ว่าจะควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อสมองแล้วก็ตาม และยิ่งกินนมแม่นานจะยิ่งมีผลดีต่อสมองเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ได้กินนมแม่

  1. กินนมแม่ ทำให้ลูกได้เล่นมากกว่า

สองปีแรกเป็นช่วงที่สมองโตอย่างรวดเร็ว แต่ละเซลล์มีการเชื่อมต่อโยงใยกันเป็นร่างแห การเล่นกับลูกบ่อยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น เพราะว่านมแม่ย่อยง่ายจึงทำให้ลูกตื่นบ่อย ทำให้มีโอกาสได้เล่นกับพ่อแม่บ่อยกว่า

  1. ไอคิวเพิ่มตาม “ระยะเวลา” ที่กินนมแม่

งานวิจัยในอเมริกาพบว่ายิ่งกินนมแม่นาน และกินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก จะช่วยให้ไอคิวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ได้กินนมแม่

  1. กินนมแม่ พัฒนาเนื้อสมองสีขาว

มีการศึกษาสมองโดยการทำ MRI ดูเนื้อสมองสีขาว (brain white matter) ที่บ่งบอกถึงระดับสติปัญญาในเด็ก 3 กลุ่ม คือ นมแม่อย่างเดียว นมผงอย่างเดียว และ นมผงสลับกับนมแม่ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่กินนมแม่กับการพัฒนาเนื้อสมองด้วย ผลการศึกษาพบว่า การกินนมแม่สัมพันธ์กับการพัฒนาของเนื้อสมองสีขาวในส่วนที่ควบคุมความฉลาดด้านการวางแผนสังคม อารมณ์ และภาษา ถ้ายิ่งให้นมแม่นานจะยิ่งส่งเสริมการทำงานของเนื้อสมองสีขาวด้านความคิดภาษา การมองเห็น และการเคลื่อนไหว

 

บทความแนะนำ :

วิธีให้ลูกยอม “ดูดนมแม่จากขวด” ทำอย่างไร?
เป็นคุณแม่แล้ว แต่เต้าก็สวยได้!
6 อาหาร แม่ที่ให้นมลูกห้ามกิน
นมแม่มีเลือดปน ลูกน้อยกินได้หรือไม่?

ขอบคุณข้อมูลจาก : tinyzone.tv