pood

ปัญหาเรื่องลูกพูดช้าอาจสร้างความกังวลให้กับพ่อแม่หลายท่าน ปัญหานี้รับมือได้ด้วยการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

          เด็กพูดช้าเกิดจากพัฒนา การของเด็กหลายด้าน ได้แก่ ด้านกล้ามเนื้อ ด้านภาษา ด้านสังคม และการช่วยเหลือตัวเอง สาเหตุที่เด็กพูดช้ามีดังนี้

1.เด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าอย่างเดียว

2.เด็กมีพัฒนาการโดยรวม ล่าช้า รวมถึงพัฒนาการด้านภาษา ด้วย

3.ภาวะออทิสติก

4.ปัญหาเรื่องการรับรู้ เช่น เด็กมีปัญหาการได้ยิน

5.เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการกระตุ้นทางด้านภาษามากเท่าที่ควรก็จะมีผลทางพัฒนาการด้านภาษาของเด็กไปด้วย

          พัฒนาการทางภาษาล่าช้า เมื่อเด็กอายุ 15 เดือน แล้วยังไม่สามารถพูดคำที่มีความหมายได้เลย หรืออายุ 18 เดือน ยังพูดคำที่มีความหมายได้ไม่ถึง 3 คำ โดยไม่นับรวมชื่อคนหรือสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคย โดยทั่วไปเมื่ออายุ 2 ขวบแล้ว ยังพูดคำที่มีความหมายไม่ได้เลย หรือพูดได้แค่คำศัพท์คำเดียว หรือสื่อสารกับคนอื่นๆไม่ได้ ก็ถือว่าผิดปรกติแน่นอน แต่ไม่ควรรอจน 2 ขวบ แล้วค่อยมาปรึกษาแพทย์ เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่สังเกตเห็นพัฒนาการทางภาษาไม่เป็นไปตามปรกติ หรือไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ ควรจะไปขอคำปรึกษากับแพทย์ได้

          พัฒนาการทางภาษาแบ่งออกได้เป็น 2 ทางคือ การพูด และการรับฟัง ซึ่งจะต้องมีพัฒนาการควบคู่กันไป ดังนั้น การที่พ่อแม่จะดูว่าเด็กปรกติหรือไม่ นอกจากสังเกตการพูดสื่อสารของเด็กแล้ว ยังสามารถดูจากความเข้าใจคำศัพท์ของเด็ก เช่น เด็กสามารถทำตามคำสั่งได้หรือไม่ เด็กมีความสนใจหรือไม่ เรียกชื่อแล้วเด็กหันมารับทราบหรือตอบรับหรือไม่

          เมื่อสงสัยว่าลูกพูดช้า พ่อแม่ควรพาลูกไปพบกุมารแพทย์ทันที โดยกุมารแพทย์จะสอบถามข้อมูล ตรวจร่างกาย ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ และรักษาไปตามสาเหตุ รวมทั้งแนะนำวิธีการกระตุ้นพัฒนาการที่พ่อ แม่จะสามารถทำได้เองที่บ้าน ร่วมกับส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อกระตุ้นพัฒนาการลูกต่อไป

          ในการกระตุ้นพัฒนาการทาง ภาษาให้กับลูก พ่อแม่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการออกเสียงให้ชัดเจน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก หากลูกยังพูดไม่เป็นคำ พ่อแม่สามารถพูดกับลูกในสิ่งที่ลูกสนใจ ในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าลูกอยากจะกินนมแล้วชี้ไปที่นม พ่อแม่ควรพูดคำว่า “นม” ก่อนส่งให้เขา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เช่น การอ่านนิทานและการร้องเพลงกับลูก

          บุคคลที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กก็คือ พ่อแม่ และบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก เช่น คนในครอบ ครัว คุณครู และเพื่อนที่โรงเรียน การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดร่วมไป กับการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะหากเด็กได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องจะช่วยเรื่องการพูดได้ดี

          การดูสื่อจอภาพซึ่งเป็นการ สื่อสารทางเดียวโดยไม่มีปฏิสัม พันธ์กันไม่สามารถช่วยเรื่องพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก ดังนั้น พ่อแม่จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กดูสื่อจอภาพ หรือพยา ยามอย่าให้ดูเกินวันละ 2 ชั่วโมง และไม่ควรปล่อยให้เด็กดูสื่อจอภาพเพียงลำพัง

บทความแนะนำ :

“พัฒนาการลูกช้า” เป็นอย่างไร?
“การเขียน” เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ ให้ลูกในแต่ละวัย
พ่อแม่ควรรู้ การเล่นจั๊กกะจี้กับลูก ช่วยเสริมพัฒนาการด้านนี้ได้!!
กระตุ้นพัฒนาการ 4 สำคัญ ด้วยโปรตีนนุ่ม!

ขอบคุณข้อมูลจาก :thaihealth.or.th