waqk

โดยปกติแล้วเด็กทารกต้องได้รับวัคซีนพื้นฐาน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้ายต่างๆ ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน นอกจากวัคซีนพื้นฐานแล้ว ยังมีวัคซีนทางเลือกอีกกว่า 10 ชนิด ที่คุณแม่หลายคนอาจสงสัยว่าควรให้ลูกได้รับวัคซีนทางเลือกหรือไม่ แล้วทำไมการรับวัคซีนทางเลือกถึงมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มตามมา

รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า วัคซีนพื้นฐานเป็นวัคซีนของโรคที่มีความรุนแรงอย่างมากและบางโรคพบบ่อยจนจัดเป็นปัญหาระดับประเทศ รวมถึงวัคซีนบางชนิดที่มีราคาในระดับที่ภาครัฐในการสนับสนุนได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถป้องกันโรคอีกหลายโรคที่มีวัคซีนในการป้องกัน

ส่วนวัคซีนทางเลือก คือ เป็นวัคซีนป้องกันโรคที่ไม่จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ หรือตัววัคซีนมีราคาแพงเกินที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนได้ คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้เด็กได้รับวัคซีนทางเลือกต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง เช่น วัคซีนอีสุกอีใสที่อาการของโรคไม่ร้ายแรง หรือวัคซีนกลุ่มพื้นฐานที่พัฒนาการป้องกันมากขึ้น อาจจะรวบรวมวัคซีนหลายชนิดไว้ในเข็มเดียว เป็นต้น

การรับวัคซีนทางเลือก คุณพ่อคุณแม่ต้องมองว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์เองว่าลูกน้อยควรได้รับหรือไม่ เพราะโรคบางชนิดไม่แพร่ระบาดในประเทศไทย เช่น วัคซีนบางชนิดที่เป็นวัคซีนทางเลือก ควรรับก่อนเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคอันตรายมากกว่าอย่างวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น สำหรับผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญในประเทศทางตะวันออกกลาง แต่ทั้งนี้หากรับวัคซีนทางเลือกไว้ก็ปลอดภัยและไม่สร้างอันตรายต่อลูกน้อย เพียงแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ

 

บทความแนะนำ :

หนาวนี้…ต้องระวังไวรัสตัวนี้ให้ดี?
เมื่อลูกเป็นหวัด แต่สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องกินยา มีจริงหรอ?
โรคลำไส้กลืนกัน โรคร้ายที่คุณแม่อาจไม่รู้
5 โรค ภัยจากลมหนาว คุณแม่ควรรู้ไว้

ขอบคุณข้อมูลจาก : maerakluke