• 1
    Share

ทักษาตามวันเกิด

วิธีการตั้งชื่อทำได้อย่างไร?
การตั้งชื่อ จะมีสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่ ดังนี้ คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
ลำดับของทักษาประจำวัน
บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู
อักษรที่เหมาะสำหรับคนในแต่ละวัน
คนเกิดวันอาทิตย์ สระทั้งหมดเป็นบริวาร
คนเกิดวันจันทร์ ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร
คนเกิดวันอังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร
คนเกิดวันพุธกลางวัน ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร
คนเกิดวันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร
คนเกิดวันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร
คนเกิดวันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร
คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน ย ร ล ว เป็นบริวาร

อักษรที่ห้ามนำมาใช้ตั้งชื่อ คือ อักษรช่องกาลกิณี
คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
คนเกิดวันจันทร์ ห้ามสระทั้งหมด
คนเกิดวันอังคาร ห้ามตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
คนเกิดวันศุกร์ ห้ามตัวอักษร ย ร ล ว
คนเกิดวันเสาร์ ห้ามตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน ห้ามตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม


  • 1
    Share