SS

อาการสำลักอาหารมักเกิดขึ้นกับเด็กที่มี 6 เดือน – 3 ปี เพราะเป็นวัยที่กำลังซน เดี๋ยวหยิบโน่นหยิบนี่เข้าปากบ้างใส่ในช่องจมูกบ้าง และยังเป็นวัยที่ฟันกรามยังงอกไม่เต็มที่ ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียด และทางเดินหายใจก็มีขนาดเล็ก ดังนั้นเสี่ยงมากที่จะมีสิ่งแปลกปลอมหรือแม้แต่อาหารชิ้นเล็กๆ เข้าไปอุดกั้นในช่องทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำให้เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
อันตรายจากการสำลักจากสิ่งแปลกปลอม

– การสำลักทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ยิ่งวัยเด็กยิ่งอันตราย เพราะช่องทางเดินหายใจยังมีขนาดเล็ก

– การสำลักทำให้เกิดการอุดกั้นของหลอดลมส่วนปลาย ปัญหาตามมาคือเกิดภาวะปอดแฟบ ปอดพอง หรือหอบหืดได้

– การสำลักทำให้เกิดการอุดกั้นการระบายของเสมหะในทางเดินหายใจ ทำให้เกิดปัญหาการอักเสบติดเชื้อตามมาเช่น ปอดอักเสบ , หลอดลมอักเสบ เป็นต้น

– การสำลักเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดโรคสมองตายได้ เพราะไม่มีช่องว่างให้ลมได้ผ่านเข้าไปหรือหายใจไม่สะดวก
วิธีป้องกันอาการสำลัก

– เริ่มจากอาหารการกินของลูก โดยเฉพาะอาหารที่มีเมล็ด ก้าง หรือเปลือก คุณพ่อคุณแม่ห้ามนำอาหารเหล่านี้มาให้ลูกทานเด็ดขาด เพราะเด็กในวัยนี้ยังเล็กเกินไปที่จะหยิบ หรือคายสิ่งแปลกปลอมออกมาได้เอง

– การจัดข้าวของภายในบ้านก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะคะ เพราะเด็กจะชอบหยิบข้าวเข้าปาก และถ้ายิ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ยิ่งเสี่ยงต่อการกลืนและทำให้ไปอุดทางเดินหายใจได้

– ลูกสำลักน้ำนม อาการนี้มักเกิดขึ้นบ่อยกับทารกที่ดูดนมแม่ อาจเป็นเพราะหิวหรือไม่เอาน้ำนมไว้ไม่ยอมกลืน จึงทำให้สำลักออกมาทางปากและจมูก ดังนั้นคุณแม่ต้องรีบให้ลูกนอนตะแคงแล้วตบหรือลูบหลังลูกเบาๆ เพื่อให้ลูกสำลักได้สะดวก