4200222

การแพ้ยาเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็ก เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย  ยาที่เด็กๆแพ้ส่วนใหญ่ได้แก่ยาปฏิชีวนะ กลุ่ม penicillins cephalosporins และกลุ่ม sulfonamide  การแพ้ยาพบว่า เกิดจากพันธุกรรมได้ด้วย หากคุณพ่อ คุณแม่มีประวัติเคยแพ้ยาชนิดนั้นๆ มาก่อนต้องใช้ยาชนิดนั้นอย่างระมัดระวัง เพราะลูกอาจแพ้เหมือพ่อและแม่ได้ค่ะ อาการแสดงเมื่อแพ้ยา จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งระดับความรุนแรงออกได้ดังนี้

ระดับความรุนแรงของการแพ้ยา

  1. แพ้ยาระดับอ่อนๆ จะเริ่มมีการแสดงออกทางผิวหนังตามตัวเด็ก อาจมีลมพิษ ผื่นคัน หรือมีผื่นแดง จุดแดง หรือตุ่มใสเล็กๆ ขึ้นทั่วตัวมีอาการคันร่วมด้วยหรือมีอาการ หน้าบวม ตาบวม ริมฝีปากบวม
  2. อาการแพ้ยาระดับปานกลาง เด็กจะมีอาการอ่อนเพลียและหลับได้แค่ช่วงสั้นๆ หายใจลำบาก หอบ หายใจขัดคล้ายหืด มีอกบุ๋มขณะอยู่เฉยๆ ซึ่งอาการเหล่านี้นำไปสู่ภาวะทางเดินหายใจ และอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย
  3. อาการแพ้ยาระดับรุนแรง ลูกจะมีอาการ ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว มักเกิดหลังจากฉีดยาเพนนิซิลินหรือเซรุ่ม หรืออาจพบเป็นลักษณะพุพอง หนังเปื่อยลอกทั้งตัวคล้ายถูกไฟลวก ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน ปากเปื่อย ตาอักเสบ มีไข้และอาจหยุดหายใจได้

 

Photo credit: welovebabyclothes.com