• 1
    Share

6-12

สำหรับลูกน้อยวัย 6 เดือนขึ้นไป สามารถทานอาหารอย่างอื่นได้มากกว่านมแม่แล้ว ฉะนั้นเรามาดูกันค่ะ ว่าอาหารแบบไหน เหมาะกับลูกในแต่ละช่วงวัยบ้าง?

ตารางแสดงอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับวัย 6-12 เดือน

อายุ

6 เดือน

7 เดือน

8 –9 เดือน

10-12 เดือน

อาหาร

กินนมแม่และอาหาร 1 มื้อข้าวบดละเอียด กับแกงจืดสลับไข่แดง ปลา ตับ ผักบด กล้วยสุกหรือผลไม้ กินนมแม่และอาหาร1 มื้อข้าวบดหยาบขึ้นกับน้ำแกงจืดเพิ่มไข่ทั้งฟอง ปลา เนื้อสัตว์บด ผักหั่น และ ผลไม้ กินนมแม่และอาหาร 2 มื้อให้อาหารเหมือน 7 เดือนแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้น เพิ่มอาหารว่าง 1 มื้อ กินนมแม่และอาหาร 3 มื้อให้อาหารเหมือนเดือนก่อนๆแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้น ให้อาหารหลากหลายชนิด และอาหารหยาบและเพิ่มชิ้นเล็กๆ

ข้าว

ข้าวบดละเอียด 3 ช้อนกินข้าว ข้าวบด 4 ช้อนกินข้าว ข้าวหุงนิ่มๆ 5 ช้อนกินข้าว ข้าวหุงนิ่มๆ 5 ช้อนกินข้าว

ไข่

ไข่แดงครึ่งฟอง ไข่แดงทั้งฟอง ไข่แดงครึ่งฟอง ไข่แดงครึ่งฟอง

เนื้อสัตว์

ตับบดสลับปลาบด 1 ช้อนกินข้าว สลับเนื้อสัตว์ต่างๆบด2ช้อนกินข้าว สลับเนื้อสัตว์/ปลา/ตับและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น สลับเนื้อสัตว์/ปลา/ตับและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

ผัก

ผักบด ½ ช้อนกินข้าว ผักหั่น 1 ½ ช้อนกินข้าว ผักหั่น 2 ช้อนกินข้าว หั่นผัก 2 ช้อนกินข้าว

ผลไม้

ผลไม้สุก 1-2 ชิ้น ผลไม้สุก 2-3 ชิ้น ผลไม้สุก 3-4 ชิ้น ผลไม้สุก 1-2 ชิ้น

 

Tips

 หลัง 6 เดือน น้ำนมแม่ยังมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่พอต่อการเติบโตของลูก จึงจำเป็นต้องให้อาหารทารกอย่างเพียงพอ ควบคู่กับการกินนมแม่เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร

 ฝึกนิสัยการกินที่ดีให้กับลูกโดยกินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลายชนิด และปรุงจากอาหารธรรมชาติหาได้ในท้องถิ่น

 สร้างบรรยากาศให้ลูกอยากกินอาหารมากกว่าการบังคับ และป้อนให้เป็นเวลา อย่าป้อนจุบจิบ

 

บทความแนะนำ :

5 อาหารที่ลูกไม่ควรทานซ้ำๆ
อาหารสำหรับลูกวัย 6 เดือนขึ้นไป สามารถใส่เครื่องปรุงได้หรือเปล่านะ?
พ่อแม่ควรรู้!! ก่อนให้ลูกวัย 6 เดือนเริ่มทานอาหาร
เพิ่มไอคิวให้ลูกง่ายๆ ด้วย 7 กลุ่มอาหารนี้!!

ขอบคุณข้อมูลจาก :  baby.haijai.com
  • 1
    Share