159

เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยินลูกพูดจาไพเราะน่าฟังไม่ว่าจะพูดกับตนเอง ญาติ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ ได้ยินทีไรยิ้มแก้มปริแทบทุกครั้ง แต่บางบ้านอาจประสบปัญหาว่าทำไมลูกถึงพูดจาไม่เพราะ วันนี้เรามีเทคนิคที่จะช่วยให้ลูกพูดเพราะฝากค่ะ

ทำอย่างไรให้ลูกพูดเพราะ

1.ฝึกให้เด็กมีอารมณ์เย็น อารมณ์ดี คงมองโลกในแง่ดี มีความแจ่มใสร่าเริงเบิกบานใจ

2.ฝึกให้เด็กกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงทั้งที่ดีและไม่ดี ไม่ควรใช้กลไกป้องกันตัวเองมากเกินไป ผิดก็ต้องยอมรับผิด ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรให้ท้ายเด็ก เพราะจะทำให้เด็กกล่าวคำว่า “ขอโทษ” ไม่เป็น

3.ฝึกเด็กให้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงในด้านต่างๆ เช่น รู้จักนิสัยของตนเอง รู้จักพิจารณาตนเองว่ามีข้อดีข้อเสียที่จะต้องแก้ไขอย่างไร การพิจารณาตนเองว่ามีนิสัยอย่างไร เอาแต่ใจหรือไม่ พูดจาไพเราะเหมาะสมหรือไม่

4.เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้คำพูดที่สุภาพ อารมณ์ดี ใจเย็นกับเด็กเสมอ และชมเด็กเมื่อพูดจาสุภาพ จะเป็นการป้องกันแบบปลูกฝังรากฐานจิตใจหรือสุขภาพจิตที่ดีให้เด็ก เพื่อป้องกันการเกิดของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงออกของพฤติกรรมทางกายหรือทางวาจา เพราะเด็กมีสุขภาพจิตที่ดี เข้มแข็ง อารมณ์ขุ่นมั่วก็ย่อมจะไม่บังเกิดขึ้น เมื่ออารมณ์ขุ่นมัวไม่เกิดขึ้น การแสดงออกทางวาจาของเด็ก การพูดคำไม่สุภาพก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจากเด็กได้

 

Photo credit: rakluke.com