kk

ตั้งชื่อลูกรักให้ถูกต้อง มีความหมาย ไพเราะ ตรงตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตามวันเกิดของไทย โดยใช้ข้อมูลการเลือกอักษร เพื่อมาประกอบเป็นชื่อให้เกิดมงคล โดยจัดให้เป็นตารางอักษรทักษาที่เป็นบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ และมนตรี ซึ่งแต่ละมงคลทักษามีความหมาย ดังนี้

Thai-alphabets

บริวาร บารมีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน

อายุ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน

เดช วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี

ศรี ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี

มูละ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต

อุตสาหะ ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง

มนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น

กาลกิณี ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อัปมงคลและโชคร้าย

 

เลือกวันเกิดของลูกน้อยที่นี่
เด็กที่เกิดวันอาทิตย์
(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันอาทิตย์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันจันทร์)
บุคลิกลักษณะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว ใจนักเลง กล้าหาญ บางคราวก็นิ่มนวลอ่อนหวานต่อเพศตรงข้าม เปิดเผย เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย ชอบผจญภัยต่อเรื่องแปลกใหม่และท้าทายอยู่เสมอ มักมีบริการห้อมล้อมมากมาย
1. อักษรที่เป็น “บริวาร” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2. อักษรที่เป็น “อายุ” ก ข ค ฆ ง
3. อักษรที่เป็น “เดช” จ ฉ ช ซ ฌ ญ
4. อักษรที่เป็น “ศรี” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
5. อักษรที่เป็น “มูละ” ด ต ถ ท ธ น
6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
7. อักษรที่เป็น “มนตรี” ย ร ล ว
8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ


 

เด็กที่เกิดวันจันทร์
(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันจันทร์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันอังคาร)
มีเสน่ห์พื้นฐานอยู่ที่ใครเห็นก็เมตตาเอ็นดู มีคนพร้อมอุปถัมภ์ มักเป็นคนมีจริตมารยาท เจรจาด้วยถ้อยคำไพเพราะ ยิ้มง่ายสดใส แต่ลึกๆ เป็นคนขี้เหงา ชอบให้คนเอาใจ ชอบเพ้อฝัน เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
1. อักษรที่เป็น “บริวาร” ก ข ค ฆ ง
2. อักษรที่เป็น “อายุ” จ ฉ ช ซ ฌ ญ
3. อักษรที่เป็น “เดช” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
4. อักษรที่เป็น “ศรี” ด ต ถ ท ธ น
5. อักษรที่เป็น “มูละ” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ย ร ล ว
7. อักษรที่เป็น “มนตรี” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” หมวดสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ


 

เด็กที่เกิดวันอังคาร
(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันอังคาร จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันพุธ)
มีสติปัญหาดี เฉลียวฉลาด ใจแข็งไม่กลัวใคร กล้าแสดงออก มีความร้อนแรงในอารมณ์อยู่ที่ใจ มักเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ถ้อยคำเจรจาเป็นคนโผงผาง มักหูเบาเชื่อคนได้ง่ายและเป็นคนขวัญอ่อนอยู่ลึกๆ
1. อักษรที่เป็น “บริวาร” จ ฉ ช ซ ฌ ญ
2. อักษรที่เป็น “อายุ” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
3. อักษรที่เป็น “เดช” ด ต ถ ท ธ น
4. อักษรที่เป็น “ศรี” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
5. อักษรที่เป็น “มูละ” ย ร ล ว
6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
7. อักษรที่เป็น “มนตรี” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ก ข ค ฆ ง


 

เด็กที่เกิดวันพุธ
(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันพุธ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี)
เป็นคนที่มีปากเป็นเอก เลขเป็นโท ช่างพูด ช่างเจรจา มีเสน่ห์ที่คำพูดมีไหวพริบ รู้จักเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ บางครั้งสุขุมเยือกเย็น บางครั้งแปรปรวนง่าย มักไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ อยากทำให้ได้มากยิ่งขึ้น
1. อักษรที่เป็น “บริวาร” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
2. อักษรที่เป็น “อายุ” ด ต ถ ท ธ น
3. อักษรที่เป็น “เดช” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
4. อักษรที่เป็น “ศรี” ย ร ล ว
5. อักษรที่เป็น “มูละ” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
7. อักษรที่เป็น “มนตรี” ก ข ค ฆ ง
8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” จ ฉ ช ซ ฌ ญ


 

เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี
(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันศุกร์)
เป็นคนธาตุไฟ ลักษณะนิสัยเป็นคนใจร้อน ยึดมั่นในความคิดของตนเป็นใหญ่ เมื่อตัดสินใจแล้ว ยากที่ใครจะเปลี่ยนใจได้ มีความกระตือรือร้นไม่รอช้า บางครั้งหุนหันพลันแล่น แต่กลับเป็นคนมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง
1. อักษรที่เป็น “บริวาร” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
2. อักษรที่เป็น “อายุ” ย ร ล ว
3. อักษรที่เป็น “เดช” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
4. อักษรที่เป็น “ศรี” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
5. อักษรที่เป็น “มูละ” ก ข ค ฆ ง
6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” จ ฉ ช ซ ฌ ญ
7. อักษรที่เป็น “มนตรี” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ด ต ถ ท ธ น


 

เด็กที่เกิดวันศุกร์
(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันศุกร์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันเสาร์)
เป็นคนน่าคบค้าสมาคมเป็นอย่างยิ่ง มีจิตใจงาม และสติปัญญาดี ใจคอมั่นคง มีความซื่อตรง แต่ด้วยเกิดในธาตุลม จึงเป็นคนช่างคิดช่างฝัน มองโลกในแง่ดีและดีเกินไป ไร้คู่ครอง แต่มีเพื่อนมากมายรายล้อม
1. อักษรที่เป็น “บริวาร” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
2. อักษรที่เป็น “อายุ” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
3. อักษรที่เป็น “เดช” ก ข ค ฆ ง
4. อักษรที่เป็น “ศรี” จ ฉ ช ซ ฌ ญ
5. อักษรที่เป็น “มูละ” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ด ต ถ ท ธ น
7. อักษรที่เป็น “มนตรี” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ย ร ล ว


 

เด็กที่เกิดวันเสาร์
(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันเสาร์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันอาทิตย์)
เป็นคนมีความคิดลึกซึ้ง ยากที่จะเอาใจได้ถูก ต้องรู้จักสนิทใกล้ชิดจริงๆ ไม่ชอบยุ่งกับใคร และไม่ชอบหาเรื่องใครก่อน รักสงบ รักสันโดษ จิตใจหนักแน่นมั่นคง มีความซื่อสัตย์และรักความยุติธรรม
1. อักษรที่เป็น “บริวาร” ด ต ถ ท ธ น
2. อักษรที่เป็น “อายุ” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
3. อักษรที่เป็น “เดช” ย ร ล ว
4. อักษรที่เป็น “ศรี” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
5. อักษรที่เป็น “มูละ” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ก ข ค ฆ ง
7. อักษรที่เป็น “มนตรี” จ ฉ ช ซ ฌ ญ
8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บทความแนะนำ :

รู้หรือไม่!! ตั้งชื่อลูกแบบนี้ผิดกฎหมายนะ!!
ตั้งชื่อลูกให้ถูกโฉลกและเป็นมงคล!
ตั้งชื่อลูกอย่างไร? ให้เป็นมงคล
ตั้งชื่อลูกอย่างไรให้ลูกรู้สึกดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : dumex