mosquito-01
โรคไข้เลือดออก ระบาดหนัก!!

ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้ว ฝนตกบ่อย เป็นเหตุให้โรคภัยต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย อย่าง “โรคไข้เลือดออก” ที่มียุงเป็นตัวนำโรคชั้นดี เด็กๆมีภูมิคุ้มกันยังน้อย ไม่อาจต้านแรงของเชื้อโรคต่างๆได้ ป่วยง่าย และป้องกันยาก คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลูกให้ดีนะคะ…

ล่าสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการฯ (EOC) ให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เหตุในช่วงฤดูฝนทุกปีเป็นช่วงฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิต 21 ราย จากข้อมูลการป่วยและเสียชีวิตตามกลุ่มอายุ พบว่าอัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี แต่เมื่อพิจารณาการเสียชีวิตพบว่าในปี 2561 นี้ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกลับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ราย (จากทั้งหมด 21 ราย)

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของไข้ ไม่ควรไปฉีดยาลดไข้หรือซื้อยากินเอง และขอให้ดูแลเป็นพิเศษในผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัวและผู้สูงอายุ เพราะหากป่วยแล้วมีโอกาสรุนแรงกว่าปกติได้

นโยบาย “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย

 

บทความแนะนำ :

เฝ้าระวัง “โรคไข้เลือดออก” ระบาดหนัก!! แพทย์เตือนปี 60 มีป่วยตายแล้ว 56 ราย
ต้องระวัง!! เหงื่อของเด็กที่ติดเชื้อ มาลาเรีย จะส่งกลิ่นหอมให้ยุงมากัด
ข้อควรทราบ สำหรับ “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง” รู้ก่อนซื้อให้ลูกใช้
10 ต้นไม้ไล่ยุง ที่ควรปลูกในบ้าน เพื่อลูกน้อย!

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค