dream

คุณแม่ท้องบางคนอาจฝันแปลก ฝันร้ายเกี่ยวกับลูกหรือการคลอดและอุ้มท้อง ถือเป็นเรื่องปกติ  การเล่าความฝันให้สามีหรือพยาบาลฟังอาจช่วยได้นะคะ จำไว้เสมอว่า ไม่ว่าคุณจะฝันว่าอะไรก็ตาม มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ฝันจะเกิดขึ้นจริง ลองผ่อนคลายและฝึกลมหายใจเข้าออกจะช่วยลดความกังวลใจที่คุณแม่รู้สึกได้นะคะ…

 

บทความแนะนำ :

ท่านอนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นอนอย่างไรปลอดภัยต่อลูกน้อย!!
อาการแปลกเหล่านี้…คนท้องเท่านั้นที่รู้
10 ปัญหากวนใจคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์
“อัลตราซาวนด์” จำเป็นหรือสิ้นเปลือง??

ขอบคุณข้อมูลจาก :  www.s-momclub.com