• 47
    Shares

lai

สำหรับเรื่องตาของลูกน้อยอาจเป็นภาวะที่การกลอกของลูกตาผิดปกติ อาจเกิดข้างเดียว หรือเกิดสองข้างก็ได้ เกิดจากแรงที่กล้ามเนื้อรอบๆ ลูกตาที่มีอยู่ 6 มัด ออกแรงไม่เท่ากัน หรือไม่สมดุลกัน การที่กล้ามเนื้อรอบๆ ลูกตาออกแรงไม่เท่ากัน ปัญหาอาจเกิดจากสมองเอง เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อค่ะ

สาเหตุของตาเหล่

ตาเหล่ทางการแพทย์แบ่งกลุ่มโรคออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ เกิดจากกล้ามเนื้อกลอกลูกตาไม่ทำงาน อ่อนแรง หรือเกิดจากกล้ามเนื้อกรอกลูกตาปกติดี แต่ระบบประสาทสั่งการหรือกลไกการควบคุมทางสมองทำงานผิดปกติ ซึ่งตาเข ตาเหล่ที่เราคุ้นเคย เกิดจากกล้ามเนื้อกลอกลูกตาเป็นปกติดี แต่ระบบประสาทสั่งการหรือกลไกการควบคุมของสมองทำงานผิดปกติ จึงไม่น่าแปลกใจที่ภาวะนี้จะพบได้ในเด็กที่มีความพิการทางสมอง มากกว่าเด็กปกติ

การรักษาตาเหล่ในเด็กเล็ก

ตาของเด็กแรกเกิดบางคนจะไม่ตรงกัน แต่เมื่อเด็กนั้นอายุได้ 3 เดือนก็จะมองได้ตรงเป็นปกติ ดังนั้นในเด็กทุกคนที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถ้าตรวจพบว่าตา 2 ข้างมองไม่ตรง ก็แสดงว่าผิดปกติ ในเด็กเล็กน้อยกว่า 6 เดือน ถ้าพบว่าตาเขเข้าด้านในหรือออกด้านนอก แน่นอน ภาวะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในภายหลัง แต่มีมาตั้งแต่เกิดแล้ว และมักจะมีมุมหรือองศาของตาเหล่ ทำให้มองเห็นได้ง่ายตั้งแต่แรก ผู้ปกครองทุกท่านอย่ารอจนเด็กโต เด็กเหล่านี้มักไม่หายเองแน่นอน แล้วก็ไม่ใช่สายตายาวอย่างที่กล่าวข้างต้น ต้องพบกับจักษุแพทย์ให้เร็วที่สุด และควรต้องลงเอยด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดตั้งแต่อายุน้อยๆ ผลที่ได้จะดีกว่าการรอไปผ่าตัดตอนโต ผลคือเด็กจะมองภาพ 3 มิติได้ดีกว่า การผ่าตัดมักจะทำให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมลูกตาอ่อนหรือคลายตัวลง และในบางรายผู้ปกครองอาจจะต้องทำใจว่า เด็กอาจต้องได้รับการผ่าตัดหลายครั้งเพราะผลการผ่าตัดอาจออกมาได้ทั้งแก้ไขมากเกินไป หรือแก้ไขน้อยเกินไป ซึ่งเวลาที่เด็กโตขึ้น ก็อาจมีตาเหล่ออกนอกหรือเหล่เข้าในตามมาได้อีก

เหตุผลที่ต้องพาลูกมารักษาโดยเร็ว

เมื่อมีเด็กตาเหล่จำเป็นต้องให้ความสนใจดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป้าหมายหลักๆ 3 อย่างที่สำคัญที่สุด คือ เพื่อการป้องกันภาวะตาบอดจากภาวะ ตาขี้เกียจ ซึ่งสามารถป้องกันได้ เพื่อให้เด็กสามารถมองเห็นภาพ 3 มิติได้ดี และทำให้เด็กมีลูกตาที่มองตรงได้ ดูดีนั่นหมายความว่า ถ้าไม่ให้ความสนใจดูแลเป็นพิเศษ เด็กอาจสูญเสียการมองเห็นได้ เพราะคนเรามีตา 2 ข้าง ถ้าเด็กตาเหล่จะทำให้สมองเด็กเกิดเห็นภาพเป็น 2 ภาพ ภาพหนึ่งชัด และอีกภาพหนึ่งไม่ชัดจากตา 2 ข้าง สิ่งที่สมองของเด็กที่กำลังเจริญเติบโตจะจัดการกับภาพที่ไม่ชัดก็คือ สมองจะหยุดการทำงานในการแปลผลภาพที่ไม่ชัด ผลที่เกิดตามมาคือ ตาข้างที่มองภาพไม่ชัดจะมองไม่เห็นหรือตาบอดจากสมองไม่แปลผล
  • 47
    Shares