content-0035693-1454906366

เมื่อคนเรากินอาหารเข้าไป ลําไส้จะทําการย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร โดยใช้น้ำย่อยหลายชนิดที่สร้างจากกระเพาะอาหาร ตับ และตับอ่อน แต่สําหรับระบบทางเดินอาหารของทารกแรกเกิดมีข้อจํากัดในการสร้างน้ําย่อยเหล่านี้ ทําให้การย่อยการดูดซึมอาหารไม่มีประสิทธิภาพมากเท่ากับผู้ใหญ่
                อาหารสําหรับทารกแรกเกิดที่ดีที่สุด คือ นมแม่ ซึ่งสามารถย่อยและดูดซึมได้ดี แต่หากป้อนอาหารอื่นๆ ให้แก่ทารกแรกเกิด เช่น ข้าวหรือกล้วยอาหารเหล่านี้จะไม่สามารถย่อยและดูดซึมในกระเพาะอาหารและลําไส้ของทารกได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาลําไส้อุดตันจากเศษอาหารที่ไม่ย่อยนี้ได้ ซึ่งถ้ารุนแรงมากอาจต้องรักษา ด้วยการผ่าตัดลําไส้เลยทีเดียว
ร่างกายของทารกจะมีความพร้อมที่จะรับอาหารอื่นๆ นอกจากนม เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดและมีสารอาหารครบถ้วน สําหรับทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน จึงแนะนําให้เริ่มอาหารชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากนมแม่เมื่อเด็กอายุได้ 6 เดือนขึ้นไป
นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด มีสารอาหารครบถ้วนสําหรับทารกตัวน้อยๆ อีกทั้งประหยัดและทรงคุณค่า ถูกหลักทางโภชนาการมากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ อย่าลืมนะคะคุณแม่ทุกท่าน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปลอดภัย ไร้กังวล เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเจ้าตัวเล็กๆ ของคุณแม่ได้อีกด้วย
สำหรับหลายบ้านที่มีญาติๆ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ช่วยเลี้ยงกันหลายคน อาจจะต้องลองพูดคุยกันว่า อย่าเพิ่งให้ทารกแรกเกิดรับอาหารที่นอกเหนือจากนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรก เพราะว่าหลายๆ บ้านก็มีปัญหาว่า ผู้ใหญ่เคยเลี้ยงกันมาแบบนี้ เคยให้กินข้าวกินกล้วยกันตั้งแต่แรกเกิด ให้แต่นม กลัวเด็กหิว เด็กไม่อิ่ม แต่ผลที่ตามมาอาจจะอันตรายกับเด็กได้นะคะ

 

บทความแนะนำ : 7 อาหารอันตราย!! เสี่ยงติดคอเด็กมากที่สุด
รู้ได้อย่างไร…ว่าลูกแพ้อาหาร?

credit : momypedia