content-0036051-1456210457

พิธีกรรมการโกนผมไฟเป็นความเชื่อโบราณที่มีกันมายาวนาน โดยมีความเชื่อว่า เส้นผม เล็บมือ เล็บเท้า ที่ติดตัวมาตั้งแต่ในครรภ์เป็นของไม่สะอาด ดังนั้นเมื่ออายุครบ 1 เดือน จะเข้าสู่พิธีกรรมการโกนผมไฟ ซึ่งเหมือนเป็นพิธีกรรมการเปลี่ยนผ่านเป็น “ลูกคน” โดยสมบูรณ์ หรืออาจจะมีนัยว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้ว
เมื่อเด็กเล็กที่คลอดออกมามีอายุครบ 1 เดือนก็จะให้โกนผม โกนคิ้ว ตัดเล็บมือ เล็บเท้าออก โดยอาจจะมีการดูฤกษ์ นิมนต์พระสงฆ์ เชิญญาติพี่น้อง พิธีใหญ่โตแค่ไหนแล้วแต่ฐานะทางครอบครัว ซึ่งหลังจากพิธีโกนผมไฟแล้วเชื่อว่า เด็กจะเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อ ไม่ซน และเส้นผมขึ้นดกดำดี แต่ในปัจจุบัน พิธีกรรม ความเชื่อ เรื่องการโกนผมไฟอาจจะลดน้อยลงไป บางครอบครัวก็ลดทอนขั้นตอนลงเพียงแค่ให้ญาติผู้ใหญ่มาโกนผม อวยพรให้กับเด็กเท่านั้น หรือเด็กบางคนก็ไม่ได้โกนผมไฟเลยก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับพิธีกรรมอื่นๆ ที่มีโอกาสเลือนหายไปตามกาลเวลา และความเชื่อของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

โกนผมไฟมีความจำเป้นหรือไม่

การโกนผมไฟนั้นจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อของครอบครัว เพราะไม่มีอะไรเสียหาย หากทำแล้วสบายใจ ครอบครัวมีความสุขทุกฝ่ายก็สามารถทำได้ แต่ถ้าจะจัดพิธีโกนผมไฟ นอกจากจะดูฤกษ์ยามแล้ว อาจจะต้องดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย และดูว่าลูกแข็งแรงดีพอหรือยังด้วยนะคะ เพราะถ้าต้องเจอคนจำนวนมาก และลูกไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะทำให้ป่วยได้
ความเชื่อเรื่องการเลี้ยงดู เด็กจะเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อ ไม่ซน 
จริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงดู การอบรมขัดเกลา ปลูกฝัง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เด็กเติบโตขึ้นมามากกว่า ไม่ใช่ว่าจะผ่านการโกนผมไฟแล้วลูกน้อยจะไม่ดื้อไม่ซน หากไม่มีการอบรมเลี้ยงดูที่ดีก็ทำให้ลูกน้อยเติบโตมาเป็นเด็กดื้อได้

ความเชื่อเรื่องโกนผมไฟแล้วผมจะได้ดกดำ
จริงๆ แล้ว ผมดกหรือไม่ดก ก็จะอยู่ตรงพันธุกรรมด้วยส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเด็กโกนผมไฟ แต่พันธุกรรมผมไม่ดก ผมที่ขึ้นใหม่ก็ไม่ได้ดกขึ้นจะปริมาณเท่าเดิม เพียงแต่ผมที่ขึ้นใหม่จะดูแข็งกว่าผมอ่อนที่ติดมาตั้งแต่แรกเกิด ทำให้ดูเหมือนมันหนาดกขึ้น แต่โดนปกติถึงไม่โกน แต่ผมที่ติดมาตั้งแต่แรกเกิดก็จะผลัดหลุดออกไปเอง และสร้างขึ้นใหม่อยู่แล้ว ซึ่งจะหลุดประมาณ 2-3 เดือนก็จะผลัดทีหนึ่ง อย่างที่โบราณเขาพูดว่า ช่วงไหนที่ลูกผมร่วงก็แสดงว่าลูกจำหน้าแม่ได้

 

บทความแนะนำ : เมื่อลูกรักไม่สบาย แอดมิดหรือกลับบ้านดี?
7 วิธีทำความสะอาดทารกชายหลังอึ-ฉี่

credit : momypedia