sang

เด็กเล็ก ๆ ที่กินน้อยไม่ยอมกินทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไร ผู้ใหญ่สมัยก่อนให้เหตุผลว่าเป็นซางซึ่งทุกวันนี้แม่สมัยใหม่อาจพอรู้จักได้ยินมาบ้าง แต่ส่วนที่สงสัยกับเรื่องนี้ก็มีเช่นกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกับอาการดังกล่าวที่ว่า เรามาดูข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ

ข้อเท็จจริง
เป็นภาวะขาดสารอาหาร เช่น โปรตีนหรือพลังงาน ทำให้เด็กมีร่างกายผอม กล้ามเนื้อลีบ ไขมันน้อยกว่าเด็กทั่วไป เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดสารอาหาร หรือที่มาของการเรียกว่าซางในเด็กเล็กนั้น มาจากปัจจัยต่อไปนี้
* ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดู เช่น ลูกได้รับนมแม่ไม่เพียงพอตลอดระยะเวลา 6 เดือนแรก
* การให้นมผสมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับลูก เช่น วิธีการผสม, ปริมาณการให้นม และชนิดของนมผสม
* การเริ่มต้นอาหารเสริม ที่ช้าหรือเร็วเกินไป
* การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เช่น ตามใจให้เด็กกินอาหารจุบจิบที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้อิ่มไม่อยากกินอาหารมื้อหลัง
* ภาวะเจ็บป่วยที่ทำให้ได้รับอาหารน้อยลง ซึ่งอาจเกิดจาก การเบื่ออาหาร หรือการดูดซึมและการย่อยอาหารบกพร่อง

ปัจจุบันปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กเล็ก พบได้ไม่บ่อยเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากความรู้และความเข้าใจของพ่อแม่เกี่ยวกับวิถีการกินของลูกมีมากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ภาวะการขาดสารอาหารยังเป็นอันตราย ส่งผลต่อตัวเด็กในเรื่องสุขภาพ เช่น ระบบการขับถ่าย ระบบทางเดินหายใจ หากอยู่ในขั้นที่รุนแรง

การดูแลที่เหมาะสม
ช่วง 6 เดือนแรก ลูกได้รับนมแม่ สารอาหารที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด แต่เมื่อลูกเติบโตขึ้น มีการใช้พลังงานไปกับกิจกรรมในแต่ละวัน ร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ อาหารจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหาร คุณแม่จึงควรดูแลในเรื่องต่อไปนี้

อาหารเสริม
* เริ่มต้นให้ทีละน้อย ๆ ในลักษณะเนื้อเนียนละเอียดก่อน จนกระทั่งค่อย ๆ หยาบขึ้นตามช่วงวัย
* เน้นการให้อาหารที่ครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลายชนิดอย่างเหมาะสม
* ไม่ควรฝืนหากลูกไม่ยอมกิน เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับการกิน

สร้างนิสัยการกินที่ดี
* ไม่ควรให้ลูกกินนมหรือขนม ก่อนมื้ออาหารหลัก เพราะทำให้อิ่มได้ง่าย
*  ฝึกนิสัยการกินที่ดี โดยกินอาหารร่วมกัน ที่โต๊ะ ไม่กินไปเล่นไป

วิตามินเสริมหรือการใช้ยา
เรื่องการกินวิตามินเสริม แม้ทางการแพทย์ไม่มีข้อห้าม แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหมอเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้ยากับเด็กเล็ก เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง อย่างมาก หากไม่มั่นใจกับเรื่องการกิน สุขภาพ ของลูก ควรปรึกษาคุณหมอเป็นทางที่ดีกว่าแน่นอนค่ะ

 

บทความแนะนำ :

10 ต้นไม้ไล่ยุง ที่ควรปลูกในบ้าน เพื่อลูกน้อย!
ผักผลไม้ยอดฮิต วิตามินซีสูง! เพื่อลูกน้อยได้แข็งแรง!
17 พฤติกรรม บ่งบอกว่าลูกเป็น…ออทิสติก!!
เตือน! ดื่มนมกล่องบ่อย! ไม่กินผักผลไม้! ต้นเหตุของการขาดวิตามิน!

ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook

ภาพจาก : BabyCenter