ghghtyu

ในเด็กที่เป็นหอบหืดมักมีอาการเป็นช่วง ๆ หากได้รับสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิแพ้ของร่างกายครับเช่น มีการติดเชื้อจากไข้หวัดที่โดยทั่วไปเป็นเชื้อไวรัส ถูกกระตุ้นจากการออกกำลังกาย หรือได้รับสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่

หากคุณแม่สังเกตได้ว่าลูกจะหอบเมื่อไร จากสาเหตุอะไร แล้วพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นก็จะทำให้ลูกมีอาการหอบหืดน้อยลงได้ครับ ยกตัวอย่าง หากเขามักมีอาการหอบเมื่อป่วยเป็นไข้ไม่สบายก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงเข้าไว้ครับ เช่น ฉีดหรือรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ตามวัย หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการรับเชื้อโรคจากผู้อื่นโดยการดูแลสุขวิทยาพื้นฐานอย่างเคร่งคัด หากลูกมีอาการหอบหืดเมื่อออกกำลังกายก็ควรปรึกษาคุณหมอที่รักษากันอยู่นะครับ เพราะคุณหมอมียาที่สามารถป้องกันอาการหอบหืดจากการออกกำลังได้ครับ หากลูกมีอาการหอบจากสารก่อภูมิแพ้คุณแม่จะต้องสังเกตว่าสารอะไรในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ลูกแพ้แล้วมีอาการหอบ บางชนิดสามารถทำการทดสอบได้ครับ ตรงนี้ต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาภูมิแพ้กันอยู่นะครับ

นอกจากการดูแลสุขภาพกันแล้วก็ต้องรักษาอาการหอบหืดกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ในเด็กที่หอบไม่บ่อยคุณหมออาจให้การรักษาเฉพาะเมื่อมีอาการหอบ หรือบางช่วงที่มีโอกาสหอบได้บ่อย เช่น ฤดูหนาว ส่วนในเด็กที่มีอาการหอบบ่อย เช่น สัปดาห์หนึ่งหอบหลายวัน คุณหมอก็มียาที่สามารถควบคุมอาการให้ปลอดจากอาการหอบได้

 

Photo credit: clinicherbs.com