ไอคิว
ไอคิวเพิ่มตาม “ระยะเวลา” ที่กินนมแม่

ในปัจจุบันพบว่ายิ่งกินนมแม่นาน และกินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก จะช่วยให้ไอคิวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ได้กินนมแม่

การจะทำให้ลูกฉลาด ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่อาศัยการกินเท่านั้น ต้องควบคู่กับการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านด้วย ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการกินนมแม่จะทำให้ลูกได้รางวัลโนเบล แต่งานวิจัยปัจจุบันพบว่านมแม่มีส่วนพัฒนาสมองดังนี้

เด็กนมแม่ไอคิวเฉลี่ยสูงกว่า

งานวิจัยพบว่าเด็กที่กินนมแม่จะมีค่าเฉลี่ยของระดับไอคิวสูงกว่านมผง 7-10 จุด โดยศึกษาจากเด็กหลายร้อยคน ไม่ใช่พูดถึงแค่คนใดคนหนึ่ง ดังนั้นหากต้องการเพิ่มระดับไอคิวของคนทั้งกลุ่มในประเทศใดประเทศหนึ่ง การให้นมแม่เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด

เด็กนมแม่เรียนดีกว่า

การวิจัยพบว่าเด็กที่กินนมแม่จะเรียนดีกว่าเด็กที่กินนมผง ถึงแม้ว่าจะควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อสมองแล้วก็ตาม และยิ่งกินนมแม่นานจะยิ่งมีผลดีต่อสมองเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ได้กินนมแม่

กินนมแม่ ทำให้ลูกได้เล่นมากกว่า

สองปีแรกเป็นช่วงที่สมองโตอย่างรวดเร็ว แต่ละเซลล์มีการเชื่อมต่อโยงใยกันเป็นร่างแห การเล่นกับลูกบ่อยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น เพราะว่านมแม่ย่อยง่ายจึงทำให้ลูกตื่นบ่อย ทำให้มีโอกาสได้เล่นกับพ่อแม่บ่อยกว่า

 

บทความแนะนำ :

แบบทดสอบ EQ วัดความฉลาดของลูกน้อย
ทักษะการพัฒนาสมองส่วนหน้า หรือ EF เสริมความฉลาดสมวัยให้ลูกน้อย
ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ EF ทักษะง่ายๆที่พ่อแม่สามารถช่วยลูกได้
อาหารบำรุงสมองลูกน้อย ควรมีอะไรบ้าง?

ขอบคุณข้อมูลจาก : amarinbabyandkids